Tin tức

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT LÊ MINH XUÂN

Số:  17/TB-LMX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:       – Phụ huynh và học sinh khối 12 có tên danh sách dự thi tại

                        Điểm thi THPT Lê Minh Xuân.

Căn cứ Kế hoạch số 2208/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của UBND Thành phố về việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh tham gia Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1935 /SGDĐT-KTKĐ ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Minh Xuân (nơi đặt Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2021) đề nghị phụ huynh và thí sinh dự thi lưu ý thực hiện một số nội dung về việc xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 vào ngày 03/7/2021 như sau:

  1. Tất cả thí sinh đến đúng Ca được phân bổ dưới đây:

Ca 1: từ 7h30 đến 9h00         – Phòng thi số 1512 đến phòng số 1520 (9 phòng)

  • Số báo danh từ 02035124 đến 02035339.

Ca 2: từ 9h00 đến 10h30      – Phòng thi số 1521 đến phòng số 1529 (9 phòng)

  • Số báo danh từ 02035340 đến 02035555.

Ca 3: từ 13h00 đến 14h30    – Phòng thi số 1530 đến phòng số 1538 (9 phòng)

  • Số báo danh từ 02035556 đến 02035771.

Ca 4: từ 14h30 đến 16h00    – Phòng thi số 1539  đến phòng số 1541 (3 phòng)

  • Số báo danh từ 02035772 đến 02035827.

Số phòng nêu trên được qui định là phòng của ngày tập trung làm thủ tục dự thi.

  1. Địa điểm xét nghiệm:

Tại Trường THCS Lê Minh Xuân – Địa chỉ: G8/1 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

  1. Ghi chú quan trọng:

– Thí sinh khai báo y tế tại nhà trước khi đến Điểm xét nghiệm và Điểm thi.

Thí sinh không tham gia xét nghiệm ngày 03/7/2021 coi như không dự thi đợt 1.

Thí sinh ở tỉnh (thành phố khác) có thể xét nghiệm Covid 19 tại nơi cư trú. Khi đến Điểm thi, phải trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính của CDC tỉnh (TP) nơi cư trú.

– Nếu phụ huynh và thí sinh có vấn đề gì cần trao đổi xin liên hệ với GVCN của lớp và GVCN báo cáo lãnh đạo đơn vị để kịp thời hướng dẫn./.

Trân trọng .

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            (đã ký)

 

                                                                                                    Hồ Xuân Phúc