Tin tức

  • Kết nối đúng vào lớp có tên chính mình, mỗi bạn chỉ đăng ký 1 lớp.
  • Mọi THÔNG BÁO học tập và ĐIỂM DANH học tập sẽ qua các nhóm này.
LỚP GVCN 2021-22 Zalo nhóm
11B1 Trần Thị Ngọc Bích (AV) https://zalo.me/g/tbzizv795
11B2 Nguyễn Thị Kim Hoàng (L) https://zalo.me/g/prplvn448
11B3 Phạm Hoàng Huy (H) https://zalo.me/g/wsarfn093
11B4 Nguyễn Thị Minh Tâm (SINH) https://zalo.me/g/jwwpfi438
11B5 Bùi Phước Hùng (H) https://zalo.me/g/pdpnqe073
11B6 Đinh Thị Trang (SINH) https://zalo.me/g/tcplye690
11B7 Nguyễn Thị Tân (GDCD) https://zalo.me/g/uhlino626
11B8 Võ Sỹ Phú (T) https://zalo.me/g/dstcbf608
11B9 Bùi Thị Mỹ Hiền (AV) https://zalo.me/g/jdtvfh762
11B10 Hồ Ngọc Trâm (T) https://zalo.me/g/qqnhfj464
11B11 Đỗ Văn Trường (T) https://zalo.me/g/nttghy964
11B12 Nguyễn Thị Hoàng Dung (H) https://zalo.me/g/mnlwzg208
11B13 Nguyễn Thị Lan Anh (V) https://zalo.me/g/urwtej432
11B14 Nguyễn Thị Thương (SỬ) https://zalo.me/g/xdkinq287
11B15 Đậu Thanh Huyền (T) https://zalo.me/g/tyelyj577

.