Tổng hợp

Thời hạn, trình tự thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế mới nhất 2022

Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế: Thời hạn, trình tự thủ tục gia hạn mới nhất năm 2022? Thời hạn, thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện của cá nhân? Thời hạn, thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình mới nhất?

Bạn đang xem: Thời hạn, trình tự thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế mới nhất 2022

1. Thời hạn, trình tự thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế:

Bảo hiểm y tế ra đời nhằm hỗ trợ sức khỏe cho những người lao động có trách nhiệm hay quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế, không nhằm mục đích lợi nhuận. Điều đó cũng có nghĩa rằng, bảo hiểm y tế có có giá trị nhân văn sâu sắc giữa nhà nước đối với các đối tượng có thu nhập thấp mà không may bị ốm đau, bệnh tật. Trong thời gian gần đây, Luật Dương gia nhận được rất nhiều câu hỏi từ phía khách hàng liên quan đến gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Để có thể giải đáp thắc mắc này từ phía khách hàng, chúng tôi xin được phân tích các quy định về thời gian, trình tự, thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

gia-han-the-bao-hiem-y-te-thoi-han-trinh-tu-thu-tuc-gia-han

miễn phí qua điện thoại trên toàn quốc:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có ghi nhận về giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế như sau:

+ Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như: nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng và cuối cùng là nhóm do ngân sách nhà nước đóng tham gia bảo hiểm y tế lần đầu thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

+ Người tham gia bảo hiểm y tế liên tục kể từ lần thứ hai trở đi thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng nối tiếp trong những ngày thẻ bảo hiểm y tế cũ hết thời hạn sử dụng.

Tùy từng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mà cách gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ khác nhau, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện hay gia hạn thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa ban hành văn bản nào quy định cụ thể về thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, vì vậy, điều chỉnh về vấn đề này đã được Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề cập tại Điểm 3 mục III Hướng dẫn số 2616/HD-BHXH như sau:

Đối với người đã tham gia bảo hiểm y tế từ trước (kể cả bắt buộc lẫn tự nguyện) nay tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức tự nguyện nhằm đảm bảo được hưởng quyền lợi của bảo hiểm y tế được diễn ra liên tục, mà không bị ngắt quãng giá trị của thẻ bảo hiểm y tế, theo đó người tham gia bảo hiểm y tế phải đóng tiền bảo hiểm y tế trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng ít nhất 10 ngày theo quy định.

Như vậy, trong trường hợp này, người lao động sử dụng thẻ bảo hiểm y tế chuẩn bị hết giá trị sử dụng thì trước đó 30 ngày sẽ tiến hành làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, còn đối với trường hợp thẻ bảo hiểm y tế hết giá trị sử dụng thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thẻ bảo hiểm y tế hết hạn người sử dụng thẻ phải tiến hành làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế. Khi đó, thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị tiếp nối với ngày hết hạn trên thẻ bảo hiểm y tế cũ.

Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sẽ phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS, theo đó người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế có thể tải mẫu TK1-TS và điền thông tin theo mẫu.

+ Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

Người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nộp một bộ hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục xin gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

Trong trường hợp người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế muộn thì sẽ được giải quyết như sau: Căn cứ theo Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hay đối tượng thuộc hộ gia đình mà không phải đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc khi tham gia bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 có hiệu lực hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong một năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu trong trường hợp người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thì người sử dụng sẽ phải mua thẻ bảo hiểm y tế mới và thẻ bảo hiểm y tế đang còn giá trị sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày đối với hộ gia đình.

Việc nhà làm luật quy định gia hạn thẻ bảo hiểm y tế và trong thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế vẫn được hưởng nguyên giá trị của thẻ bảo hiểm y tế. Điều đó có ý nghĩa rằng, trong bất kỳ tình huống nào thì quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế phải được đảm bảo, nhất là trong bối cảnh sai sót đó không thuộc về những người bệnh có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.

2. Thời hạn, thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện của cá nhân:

Ngoài những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc do Nhà nước quy định thì những đối tượng còn lại có thể tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế để được bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe. Việc tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa với người dân đặc biệt là với người có mức thu nhập thấp chẳng may bị bệnh. Vì vậy, để giảm chi phí khi khám chữa bệnh, mọi người nên tham gia bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế nào cũng có thời hạn nên cần lưu ý đến thời hạn để gia hạn giúp quá trình tham gia không bị gián đoạn và luôn sẵn sàng khi có rủi ro xảy ra.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế 2014 thì hiện nay không có khái niệm bảo hiểm y tế tự nguyện mà chỉ có khái niệm bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Theo đó từ ngày 01/01/2015, người dân muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện riêng lẻ sẽ không được giải quyết. Nên người nào không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc mà muốn tham gia bảo hiểm y tế thì tham gia theo hộ gia đình như quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 như sau:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Do đó, tất cả các thành viên có trong sổ hộ khẩu thường trú trừ những người đã khai báo tạm vắng và những đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 hoặc tất cả các thành viên trong giấy khai báo tạm trú trừ những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2014 thì sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nếu có nhu cầu tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế.

Tại khoản 7 Điều 9 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định về khoảng thời gian nộp bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau:

7. Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình quy định tại Điều 5 Nghị định này: Định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình hoặc thành viên hộ gia đình tham gia bảo him y tế nộp tin đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người đại diện của hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế tiến hành nộp tiền đóng cho đại lý hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội vào mỗi 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Tuy nhiên hiện nay, Chính phủ chưa ban hành văn bản nào quy định cụ thể về thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình. Muốn tiếp tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cần liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội cấp, phát hành thẻ bảo hiểm y tế hoặc đại lý nơi thu tiền làm thẻ bảo hiểm y tế lần đầu để được hướng dẫn chi tiết.

Vào năm 2011, Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Hướng dẫn số 2616/HD-BHXH về thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện. Ta có thể tham khảo thời hạn và thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình của luật mới theo Hướng dẫn 2616/HD-BHXH về thời hạn và thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện như sau:

Thứ nhất, về thời hạn gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 

Vấn đề gia hạn bảo hiểm y tế tự nguyện này được quy định tại điểm 3.2 Điều 3 mục III Hướng dẫn 2616/HD-BHXH như sau:

“3.2. Đối với người đã tham gia BHYT từ trước (kể cả bắt buộc lẫn tự nguyện), nay tiếp tục tham gia theo hình thức tự nguyện, để đảm bảo được hưởng quyền lợi BHYT liên tục, phải đóng tiền BHYT trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng ít nhất 10 ngày theo quy định.”

Sau khi tiến hành gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thì thẻ tiếp tục có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng sau.

Điểm Khoản 10 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 có quy định:

“Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.”

Nếu quá thời hạn trên, cá nhân phải tham gia lại bảo hiểm y tế mới và đóng như tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện lần đầu, đóng tiền tại các Đại lý thu từ ngày 25 đến hết ngày 30 (hoặc 31) hàng tháng. Nhận thẻ bảo hiểm y tế tại đại lý thu trước ngày 10 tháng sau, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng tiếp theo. Như vậy, nếu đi gia hạn muộn thì sẽ phải mua mới thẻ bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng sau 30 ngày với đối tượng hộ gia đình.

Thứ hai, về trình tự thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện của cá nhân

Khi gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện (mẫu 01-BHYTTN). 

Bản sao sổ hộ khẩu (kèm theo bản chính để đối chiếu). 

Nếu là người tạm trú thì cung cấp bản sao sổ tạm trú kèm theo bản chính để đối chiếu, hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an cấp tại thời điểm đăng ký.

Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ tùthân khác có dán ảnh (để đối chiếu).

Bản sao thẻ bảo hiểm y tế. 

 Trình tự, thủ tục nộp bảo hiểm y tế diễn ra như sau:

+ Để được gia hạn thẻ Bảo hiểm y tế cần phải đóng tiền trước khi thẻ cũ hết thời hạn sử dụng theo quy định về thời hạn gia hạn như trên. Người tham gia nộp hồ sơ cho Đại lý thu để kiểm tra đối chiếu.

Đại lý thu kiểm tra đối chiếu hồ sơ, ký xác nhận trên Tờ khai và bản sao sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú). Sau đó thu tiền và viết biên lai thu tiền, trả cho người tham gia 01 liên biên lai và các hồ sơ bản chính.

Căn cứ Tờ khai và biên lai thu tiền, Đại lý thu lập Danh sách tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sau đó nộp Danh sách, hồ sơ (Tờ khai; bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ tạm trú; bản sao thẻ bảo hiểm y tế) và chuyển khoản số tiền thu được về bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Bảo hiểm xã hội quận, huyện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo đúng quy định; đối chiếu số tiền đóng bảo hiểm y tế do Đại lý chuyển nộp, để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Sau khi thực hiện đúng trình tự, thủ tục như trên, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được cấp thẻ bảo hiểm và có giá trị từ ngày 01 tháng sau. Nếu trong thời gian chờ cấp thẻ khi đi khám chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh cần xuất trình giấy hẹn đổi thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực để tham gia khám chữa bệnh trong thời gian chờ nhận thẻ bảo hiểm y tế mới.

3. Thời hạn, thủ tục gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình mới nhất:

Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện. Hiện nay, Luật bảo hiểm y tế 2014 có hiệu lực ngày 13/04/2014 sửa đổi bổ sung một số điều Luật bảo hiểm xã hội 2008 đã có nhiều thay đổi tích cực đem lại nhiều lợi ích cho người tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là tham gia theo hộ gia đình.

Thứ nhất, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình:

Tại Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về nhóm tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo him y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

a) Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

b) Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình bao gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu và những người có tên trong sổ tạm trú trừ những nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sau:

– Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

– Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;

– Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;

– Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

– Nhóm do người sử dụng lao động đóng.

Ví dụ: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia bảo hiểm theo hộ gia đình ông B là 04 người.

Khi tham gia bảo hiểm y tế, người tham gia được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con hoặc vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp phải cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

Thứ hai, về mức đóng bảo hiểm y tế:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 về mức đóng bảo hiểm y tế:

“3. Tất cả thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này phải tham gia bảo hiểm y tế. Mức đóng được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi, cụ thể như sau:

a) Người thứ nhất đóng tối đa bằng 6% mức lương cơ sở;

b) Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất;

c) Từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.”

Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng thì số tiền đóng được xác định theo mức đóng giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi và mức lương cơ sở tính tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại đã đóng bảo hiểm y tế.

Ví dụ: Trường hợp 04 người của gia đình ông B ở ví dụ trên có nhu cầu đóng bảo hiểm y tế một lần cho cả năm. Mức lương sở sở tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế là 1.150.000 đồng. Số tiền đóng bảo hiểm y tế được xác định như sau:

– Người thứ nhất: 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 621.000 đồng.

– Người thứ hai: 621.000 đồng x 70% = 434.700 đồng.

– Người thứ ba: 621.000 đồng x 60% = 372.600 đồng.

– Người thứ tư: 621.000 đồng x 50% = 310.500 đồng.

Thứ ba, thủ tục gia hạn thẻ:

– Người có thẻ cần gia hạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

+ Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (TK01-TS);

+ Danh sách đăng ký tham gia BHYT (D01-HGD).

Việc kê khai danh sách đăng ký tham gia bảo hiểm y tế (mẫu D01-HGD) chỉ cần đại diện hộ gia đình thực hiện không nhất thiết là chủ hộ. Người kê khai phải chịu trách nhiệm về nội dung kê khai đó, nếu kê khai sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn chi phí khám chữa bệnh (nếu có phát sinh).

– Khi đến nộp giấy tờ tại Đại lý thu bảo hiểm xã hội, người có thẻ cần gia hạn xuất trình bản chính sổ hộ khẩu hoặc sổ cư trú để đối chứng và sẽ được trả lại ngay, Chứng minh nhân dân và Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

– Thẻ bảo hiểm y tế được cấp có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày lập thủ tục và nộp tiền theo quy định.

tu-van-thoi-han-thu-tuc-gia-han-the-bao-hiem-y-te-cho-ho-gia-dinh-moi-nhat

Tổng đài BHYT   – Tư vấn luật bảo hiểm y tế trực tuyến toàn quốc!

Thứ tư, thời hạn gia hạn thẻ:

Kể từ thờ điểm thẻ bảo hiểm y tế đang dùng hết hạn, trong vòng 10 ngày, người tham gia bảo hiểm y tế phải tiến hành làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT để nhận được những ưu đãi dành cho đối tượng tham gia bảo hiểm y tế từ đủ 05 năm trở lên.

Thứ năm, thời hạn thẻ gia hạn có giá trị sử dụng:

Thời hạn của thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đầu tháng sau nếu lập danh sách và nộp tiền trước ngày 20 của tháng trước. Thời hạn sử dụng thẻ và mức đóng tiền bảo hiểm y tế căn cứ vào thời hạn sử dụng sau cùng của thẻ bảo hiểm y tế đã cấp, đang còn hạn sử dụng của thành viên tham gia bảo hiểm y tế trong hộ.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!