Lớp 12

Suy nghĩ về câu nói: “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”

Đề bài: Trong di chúc, chủ tịch Hồ Chí Minh có viết “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”. Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói trên.

I. Dàn ý chi tiết

1.

Hướng dẫn

Mở bài

Bạn đang xem: Suy nghĩ về câu nói: “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”

Giới thiệu câu nói: Đánh giá về vai trò và phẩm chất của Đoàn viên, thanh niên Việt Nam, trong di chúc của mình, chủ tịch Hồ Chí đã viết: “ Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”.

2. Thân bài

– Câu nói của Bác đã nhận định về phẩm chất và những thế mạnh của đoàn viên, thanh niên Việt Nam, đó là những con người năng động, sáng tạo giàu nghị lực và luôn hướng đến những điều tốt đẹp bằng quyết tâm mạnh mẽ nhất.

– Đoàn viên, thanh niên Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

+ rất nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã tự nguyện xung phong tham gia đấu tranh làm nên sức mạnh to lớn cho kháng chiến.

+ Không chỉ tham gia đấu tranh, nhiều đoàn viên còn tham gia lao động sản xuất, phục vụ kháng chiến

+ Ngay khi đất nước được giải phóng, Việt Nam bước vào kỉ nguyên phát triển mới, đoàn viên thanh niên vẫn là một trong những lực lượng cốt yếu

– Là những đoàn viên, thanh niên của đất nước, chúng ta cần nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm phát triển bản thân, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

3. Kết bài

Bên cạnh những tấm gương đoàn viên xuất sắc, trách nhiệm vẫn còn bộ phận không nhỏ những người còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm với bản thân, với sự nghiệp chung của đất nước. Là đoàn viên thanh niên, chúng ta hãy không ngừng cố gắng, nỗ lực sáng tạo, cống hiến vì một Việt Nam tươi đẹp.

II. Bài tham khảo

Đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt của tổ chức Đoàn, họ cũng là những người trẻ tuổi, nhiệt huyết một lòng trung thành với Đảng, với chế độ chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng và phát triển ngày nay, đoàn viên và thanh niên là lực lượng giữ vai trò cốt yếu. Đánh giá về vai trò và phẩm chất của Đoàn viên, thanh niên Việt Nam, trong di chúc của mình, chủ tịch Hồ Chí đã viết: “ Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”.

Câu nói của Bác đã nhận định về phẩm chất và những thế mạnh của đoàn viên, thanh niên Việt Nam, đó là những con người năng động, sáng tạo giàu nghị lực và luôn hướng đến những điều tốt đẹp bằng quyết tâm mạnh mẽ nhất.

Suy nghĩ về câu nói: “Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”
“Đoàn viên và Thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ”

Đoàn viên, thanh niên Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cùng ngược về quá khứ của những cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ nhiều gian khổ, rất nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam đã tự nguyện xung phong tham gia đấu tranh làm nên sức mạnh to lớn cho kháng chiến. Trong đó có rất nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên anh hùng đã hi sinh, dâng hiến trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng đất nước như: Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng…Không chỉ tham gia đấu tranh, nhiều đoàn viên còn tham gia lao động sản xuất, phục vụ kháng chiến như: Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa…

Ngay khi đất nước được giải phóng, Việt Nam bước vào kỉ nguyên phát triển mới, đoàn viên thanh niên vẫn là một trong những lực lượng cốt yếu vực dậy nền kinh tế nông nghiệp bị phá hủy nặng nề trong chiến tranh, từng bước phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng công nghiệp hóa.

Có thể thấy, đoàn viên thanh niên là lực lượng không thể thiếu trong cả thời kì đấu tranh bảo vệ đất nước cũng như trong thời bình. Nhận thức được vai trò to lớn của đoàn viên, thanh niên, ngày nay có rất nhiều phong trào sôi nổi được đoàn viên thanh niên thực hiện như: Mùa hè xanh, Thanh niên tình nguyện…

Là những đoàn viên, thanh niên của đất nước, chúng ta cần nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm phát triển bản thân, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Chúng ta phải cùng nhau xây dựng cuộc sống mới lành mạnh, chung tay gây dựng đất nước, đẩy lùi những tệ nạn xã hội, đoàn kết và giúp đỡ những người xung quanh.

Bên cạnh những tấm gương đoàn viên xuất sắc, trách nhiệm vẫn còn bộ phận không nhỏ những người còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm với bản thân, với sự nghiệp chung của đất nước. Là đoàn viên thanh niên, chúng ta hãy không ngừng cố gắng, nỗ lực sáng tạo, cống hiến vì một Việt Nam tươi đẹp.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!