Lớp 9

Soạn văn Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn văn Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự với hệ thống lời giải chi tiết, đầy đủ sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho người học trong quá trình tìm hiểu và rèn luyện kĩ năng làm bài.

I. Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự

Tóm tắt văn bản tự sự là một thao tác cần thiết nhằm giúp người đọc, người nghe nắm được nội dung chính của một câu chuyện.

II. Thực hành tóm tắt một văn bản tự sự

1. Các sự việc chính chưa được nêu đầy đủ, còn thiếu hai sự việc quan trọng là “Trương Sinh là người thất học, hay ghen tuông” và “một tối bé Đản trỏ vào cái bóng trên tường và bảo đó là cha Đản”. Đây là những chi tiết quan trọng vì một chi tiết là một trong những nguyên nhân dẫn đến mối nghi ngờ, còn một chi tiết là yếu tố gỡ bỏ mối nghi ngờ đó.

Bạn đang xem: Soạn văn Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

2. Tóm tắt “Chuyện người con gái Nam Xương”

Vũ Nương là một cô gái xinh đẹp nết na, được chàng Trương Sinh có tiền nhưng thất học, hay ghen cưới về. Cưới không bao lâu, Trương Sinh phải đi lính, một mình Vũ Nương ở nhà chăm sóc mẹ chồng và con nhỏ. Khi mẹ Trương Sinh chết, Vũ Nương lo ma chay cho mẹ chồng chu tất, đến khi Trương Sinh đi lính về đứa trẻ không nhận ra cha, nói rằng có một người cha đêm nào cũng đến. Trương Sinh đem lòng sinh nghi, ghen tuông vợ không chung thủy nên đã đánh đuổi khỏi nhà. Vũ Nương hết lời thanh minh nhưng không được bèn chạy tới sông Hoàng Giang tự vẫn. Một tối, bé Đản đã trỏ cái bóng trên tường và nói cha Đản lại đến, khi đó Trương Sinh mới vỡ lẽ ra vợ bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi – vợ vua Nam Hải nên khi bị chết đuối đã được cứu sống. Phan Lang gặp Vũ Nương trong động Linh Phi, hai người nhận ra nhau và khi Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương đã gửi một chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể bèn lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang, khi đó Vũ Nương trở về trên chiếc kiệu hoa giữa dòng sông, lúc ẩn lúc hiện, từ biệt chàng rồi biến mất.

3. Tóm tắt ngắn gọn hơn

Trương Sinh là người hay ghen, cưới được Vũ Nương xinh đẹp nết na nhưng không lâu thì phải đi lính. Lúc trở về nghe lời con nhỏ lại nghi oan vợ thất tiết nên đánh đuổi. Vũ Nương bị oan đã gieo mình tự vẫn ở sông Hoàng Giang. Một đêm đứa con trai chỉ chiếc bóng trên tường nói đấy là cha Đản đến mỗi đêm, Trương Sinh mới vỡ lẽ vợ bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, gặp nhau dưới thủy cung, khi trở về trần gian đã kể lại lời nhắn của Vũ Nương. Trương Sinh nghe lời nhắn lập đàn giải oan cho vợ bên sông Hoàng Giang, Vũ Nương khi ấy hiện lên nhưng không trở về trần gian nữa.

II. Luyện tập

-Tóm tắt văn bản Lão Hạc:

Lão Hạc là một nông dân nghèo, hiền lành và vợ mất sớm, ông có một người con trai nhưng vì không có tiền lấy vợ nên đã bỏ đi đồn điền cao su, lão chỉ còn có chú chó tên cậu Vàng làm bạn. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, lão không kiếm ra tiền nhưng vẫn muốn để lại mảnh vườn cho con nên đã dứt ruột bán con chó đi. Lão Hạc đem tiền dành dụm được gửi Ông Giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn, rồi Lão Hạc đã tìm đến cái chết đau đớn bằng cách đi xin bả chó của Binh Tư. Lão Hạc chết, một cái chết bất ngờ và dữ dội, cả làng không ai biết ngoài Binh Tư và Ông Giáo.

-Tóm tắt văn bản Hoàng Lê nhất thống chí:

Được tin báo quân Thanh vào Thăng Long, Nguyễn Huệ liền họp các tướng sĩ và định thân chinh ra trận ngay, nhưng các tướng sĩ đã xin Nguyễn Huệ lên ngôi để làm yên lòng người. Nguyễn Huệ cho đắp đàn trên núi tế cáo với trời đất rồi lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung. Hạ lệnh xuất quân ra Bắc, quân vừa đi vừa tuyển lính, ngày 30 tháng chạp quân đến Tam Điệp, vua đã mơ tiệc khao quân và đến mùng 7 năm mới sẽ vào thành Thăng Long. Bằng sự chỉ huy tài tình của vua Quang Trung, quân Tây Sơn tiến lên như vũ bão, quân giặc sợ chạy tán loạn, Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kíp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chạy về biên giới phía Bắc. Vua bù nhìn Lê Chiêu Thống cũng phải chạy thoát thân.

Soạn văn Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự với hệ thống lời giải chi tiết, đầy đủ sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho người học trong quá trình tìm hiểu và rèn luyện kĩ năng làm bài.

I. Sự cần thiết của việc tóm tắt văn bản tự sự

Tóm tắt văn bản tự sự là một thao tác cần thiết nhằm giúp người đọc, người nghe nắm được nội dung chính của một câu chuyện.

II. Thực hành tóm tắt một văn bản tự sự

1. Các sự việc chính chưa được nêu đầy đủ, còn thiếu hai sự việc quan trọng là “Trương Sinh là người thất học, hay ghen tuông” và “một tối bé Đản trỏ vào cái bóng trên tường và bảo đó là cha Đản”. Đây là những chi tiết quan trọng vì một chi tiết là một trong những nguyên nhân dẫn đến mối nghi ngờ, còn một chi tiết là yếu tố gỡ bỏ mối nghi ngờ đó.

2. Tóm tắt “Chuyện người con gái Nam Xương”

Vũ Nương là một cô gái xinh đẹp nết na, được chàng Trương Sinh có tiền nhưng thất học, hay ghen cưới về. Cưới không bao lâu, Trương Sinh phải đi lính, một mình Vũ Nương ở nhà chăm sóc mẹ chồng và con nhỏ. Khi mẹ Trương Sinh chết, Vũ Nương lo ma chay cho mẹ chồng chu tất, đến khi Trương Sinh đi lính về đứa trẻ không nhận ra cha, nói rằng có một người cha đêm nào cũng đến. Trương Sinh đem lòng sinh nghi, ghen tuông vợ không chung thủy nên đã đánh đuổi khỏi nhà. Vũ Nương hết lời thanh minh nhưng không được bèn chạy tới sông Hoàng Giang tự vẫn. Một tối, bé Đản đã trỏ cái bóng trên tường và nói cha Đản lại đến, khi đó Trương Sinh mới vỡ lẽ ra vợ bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, do cứu mạng thần rùa Linh Phi – vợ vua Nam Hải nên khi bị chết đuối đã được cứu sống. Phan Lang gặp Vũ Nương trong động Linh Phi, hai người nhận ra nhau và khi Phan Lang được trở về trần gian, Vũ Nương đã gửi một chiếc hoa vàng cùng lời nhắn cho Trương Sinh. Trương Sinh nghe Phan Lang kể bèn lập đàn giải oan trên bến Hoàng Giang, khi đó Vũ Nương trở về trên chiếc kiệu hoa giữa dòng sông, lúc ẩn lúc hiện, từ biệt chàng rồi biến mất.

3. Tóm tắt ngắn gọn hơn

Trương Sinh là người hay ghen, cưới được Vũ Nương xinh đẹp nết na nhưng không lâu thì phải đi lính. Lúc trở về nghe lời con nhỏ lại nghi oan vợ thất tiết nên đánh đuổi. Vũ Nương bị oan đã gieo mình tự vẫn ở sông Hoàng Giang. Một đêm đứa con trai chỉ chiếc bóng trên tường nói đấy là cha Đản đến mỗi đêm, Trương Sinh mới vỡ lẽ vợ bị oan. Phan Lang là người cùng làng với Vũ Nương, gặp nhau dưới thủy cung, khi trở về trần gian đã kể lại lời nhắn của Vũ Nương. Trương Sinh nghe lời nhắn lập đàn giải oan cho vợ bên sông Hoàng Giang, Vũ Nương khi ấy hiện lên nhưng không trở về trần gian nữa.

II. Luyện tập

-Tóm tắt văn bản Lão Hạc:

Lão Hạc là một nông dân nghèo, hiền lành và vợ mất sớm, ông có một người con trai nhưng vì không có tiền lấy vợ nên đã bỏ đi đồn điền cao su, lão chỉ còn có chú chó tên cậu Vàng làm bạn. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, lão không kiếm ra tiền nhưng vẫn muốn để lại mảnh vườn cho con nên đã dứt ruột bán con chó đi. Lão Hạc đem tiền dành dụm được gửi Ông Giáo và nhờ ông trông coi mảnh vườn, rồi Lão Hạc đã tìm đến cái chết đau đớn bằng cách đi xin bả chó của Binh Tư. Lão Hạc chết, một cái chết bất ngờ và dữ dội, cả làng không ai biết ngoài Binh Tư và Ông Giáo.

-Tóm tắt văn bản Hoàng Lê nhất thống chí:

Được tin báo quân Thanh vào Thăng Long, Nguyễn Huệ liền họp các tướng sĩ và định thân chinh ra trận ngay, nhưng các tướng sĩ đã xin Nguyễn Huệ lên ngôi để làm yên lòng người. Nguyễn Huệ cho đắp đàn trên núi tế cáo với trời đất rồi lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung. Hạ lệnh xuất quân ra Bắc, quân vừa đi vừa tuyển lính, ngày 30 tháng chạp quân đến Tam Điệp, vua đã mơ tiệc khao quân và đến mùng 7 năm mới sẽ vào thành Thăng Long. Bằng sự chỉ huy tài tình của vua Quang Trung, quân Tây Sơn tiến lên như vũ bão, quân giặc sợ chạy tán loạn, Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kíp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, chạy về biên giới phía Bắc. Vua bù nhìn Lê Chiêu Thống cũng phải chạy thoát thân.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!