Tổng hợp

Rủi ro đối tác là gì? Rủi ro đối tác của đối tác trung tâm là gì?

Rủi ro đối tác của đối tác trung tâm là gì? Các loại rủi ro đối tác?

Bạn đang xem: Rủi ro đối tác là gì? Rủi ro đối tác của đối tác trung tâm là gì?

Rủi ro đối tác là khái niệm về  ro xuất hiện trong quá trình kinh doanh hợp tác giữa các bên, đây là rủi ro đối tác trung tâm phải chịu khi đối tác trung tâm mất khả năng thanh toán. Vậy quy định về rủi ro đối tác của đối tác trung tâm là gì, các loại rủi ro đối tác được quy định như thế nào. Bài viết dưới đây của THPT Lê Minh Xuân sẽ đi vào tìm hiểu các quy định liên quan để giúp người đọc hiểu rõ hơn về ngân hàng công cộng là gì nêu trên.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7:

1. Rủi ro đối tác của đối tác trung tâm là gì?

– Khái niệm Rủi ro đối tác của đối tác trung tâm là khả năng xảy ra hoặc xác suất mà một trong những người tham gia vào giao dịch có thể không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của nó. Rủi ro đối tác có thể tồn tại trong các giao dịch tín dụng, đầu tư và thương mại.

– Rủi ro đối tác là khả năng xảy ra hoặc xác suất mà một trong những người tham gia vào giao dịch có thể không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của nó. Rủi ro đối tác có thể tồn tại trong các giao dịch tín dụng, đầu tư và thương mại.
Giá trị bằng số của điểm tín dụng của người đi vay phản ánh mức độ rủi ro đối tác đối với người cho vay hoặc chủ nợ. Các nhà đầu tư phải xem xét công ty phát hành chính sách trái phiếu, cổ phiếu hoặc bảo hiểm để đánh giá xem có rủi ro vỡ nợ hay rủi ro đối tác hay không.

– Đặc điểm của rủi ro đối tác của đối tác trung tâm:

Mức độ thay đổi của rủi ro đối tác tồn tại trong tất cả các giao dịch tài chính. Rủi ro đối tác còn được gọi là rủi ro vỡ nợ. Rủi ro vỡ nợ là cơ hội mà các công ty hoặc cá nhân sẽ không thể thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc đối với các nghĩa vụ nợ của họ. Người cho vay và nhà đầu tư phải chịu rủi ro vỡ nợ trong hầu như tất cả các hình thức mở rộng tín dụng. Rủi ro đối tác là rủi ro mà cả hai bên cần cân nhắc khi đánh giá hợp đồng.

+ Rủi ro vỡ nợ là rủi ro mà người cho vay chấp nhận trong trường hợp người đi vay không thể thực hiện các khoản thanh toán nợ bắt buộc. Một con số dòng tiền tự do gần bằng 0 hoặc âm có thể cho thấy rủi ro vỡ nợ cao hơn. Rủi ro vỡ nợ có thể được đo lường bằng cách sử dụng điểm FICO cho tín dụng tiêu dùng và xếp hạng tín dụng cho các vấn đề nợ của doanh nghiệp và chính phủ. Các cơ quan xếp hạng chia nhỏ xếp hạng tín dụng cho các công ty và nợ thành cấp độ đầu tư hoặc cấp độ không đầu tư.

2. Các loại rủi ro đối tác:

– Các loại rủi ro đối tác:

Mức độ thay đổi của rủi ro đối tác tồn tại trong tất cả các giao dịch tài chính. Rủi ro đối tác còn được gọi là rủi ro vỡ nợ. Rủi ro vỡ nợ là cơ hội mà các công ty hoặc cá nhân sẽ không thể thực hiện các khoản thanh toán bắt buộc đối với các nghĩa vụ nợ của họ. Người cho vay và nhà đầu tư phải chịu rủi ro vỡ nợ trong hầu như tất cả các hình thức mở rộng tín dụng. Rủi ro đối tác là rủi ro mà cả hai bên cần cân nhắc khi đánh giá hợp đồng.

– Phí bảo hiểm rủi ro và rủi ro đối tác: Nếu một bên có rủi ro vỡ nợ cao hơn, một khoản phí bảo hiểm thường được gắn vào giao dịch để bồi thường cho bên kia. Phần phí bảo hiểm được bổ sung do rủi ro đối tác được gọi là phần bù rủi ro.

Trong các giao dịch tài chính thương mại và bán lẻ, báo cáo tín dụng thường được các chủ nợ sử dụng để xác định rủi ro tín dụng của đối tác. Điểm tín dụng của người đi vay được phân tích và theo dõi để đánh giá mức độ rủi ro đối với chủ nợ. Điểm tín dụng là một giá trị số đánh giá mức độ tín nhiệm của một cá nhân hoặc công ty, dựa trên nhiều biến số.

Điểm tín dụng của một người nằm trong khoảng từ 300 đến 850, và điểm càng cao thì người đó càng đáng tin cậy về mặt tài chính đối với chủ nợ. Các giá trị bằng số của điểm tín dụng được liệt kê dưới đây:

Xuất sắc: 750 trở lên

Tốt: 700 đến 749

Khá: 650 đến 699

Kém: 550 đến 649

Xấu: 550 trở xuống

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến điểm tín dụng bao gồm lịch sử thanh toán của khách hàng, tổng số nợ, thời hạn của lịch sử tín dụng và mức sử dụng tín dụng, là tỷ lệ phần trăm trong tổng số tín dụng khả dụng của người đi vay hiện đang được sử dụng. Giá trị bằng số của điểm tín dụng của người đi vay phản ánh mức độ rủi ro đối tác đối với người cho vay hoặc chủ nợ. Người đi vay có điểm tín dụng 750 sẽ có rủi ro đối tác thấp trong khi người đi vay có điểm tín dụng 450 sẽ có rủi ro đối tác cao.

Nếu người đi vay có điểm tín dụng thấp, chủ nợ có khả năng sẽ tính lãi suất hoặc phí bảo hiểm cao hơn do rủi ro không trả được nợ. Ví dụ, các công ty thẻ tín dụng tính lãi suất vượt quá 20% đối với những người có điểm tín dụng thấp trong khi đồng thời đưa ra lãi suất 0% cho những khách hàng có tín dụng tốt hoặc điểm tín dụng cao. Nếu người vay quá hạn thanh toán từ 60 ngày trở lên hoặc vượt quá hạn mức tín dụng của thẻ, các công ty thẻ tín dụng thường tính vào phần bù rủi ro hoặc “lãi suất phạt”, có thể đưa lãi suất của thẻ lên hơn 29% hàng năm.

Các nhà đầu tư phải xem xét công ty phát hành chính sách trái phiếu, cổ phiếu hoặc bảo hiểm để đánh giá xem có rủi ro vỡ nợ hay rủi ro đối tác hay không.

– Rủi ro đối tác đầu tư:

Các sản phẩm đầu tư tài chính như cổ phiếu, quyền chọn, trái phiếu và các sản phẩm phái sinh mang rủi ro đối tác. Trái phiếu được các cơ quan, chẳng hạn như Moody’s và Standard and Poor’s, xếp hạng từ AAA đến trạng thái trái phiếu rác để đánh giá mức độ rủi ro đối tác. Trái phiếu có rủi ro đối tác cao hơn sẽ trả lợi tức cao hơn. Khi rủi ro đối tác là tối thiểu, phí bảo hiểm hoặc lãi suất thấp, chẳng hạn như với các quỹ thị trường tiền tệ.

Ví dụ, một công ty cung cấp trái phiếu rác sẽ có lợi suất cao để bù đắp cho các nhà đầu tư về rủi ro gia tăng mà công ty có thể không trả được cho các nghĩa vụ của mình. Ngược lại, trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ có rủi ro đối tác thấp và do đó; được đánh giá cao hơn nợ doanh nghiệp và trái phiếu rác. Tuy nhiên, kho bạc thường trả lãi thấp hơn nợ doanh nghiệp vì rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

– Ví dụ về Rủi ro đối tác:

Khi rủi ro đối tác được tính toán sai và một bên mặc định, thiệt hại sắp xảy ra có thể rất nghiêm trọng. Ví dụ, sự vỡ nợ của rất nhiều nghĩa vụ nợ có thế chấp (CDO) là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ bất động sản vào năm 2008.

– Rủi ro dưới chuẩn:

Các khoản thế chấp được chứng khoán hóa thành các CDO để đầu tư và được hỗ trợ bởi các tài sản cơ bản. Một trong những sai sót lớn của CDO trước cuộc khủng hoảng kinh tế là chúng chứa các khoản thế chấp dưới chuẩn và chất lượng thấp, theo đó các CDO được xếp hạng cao như nợ doanh nghiệp.

Việc xếp hạng tín nhiệm cao cho các CDO cho phép họ nhận được đầu tư của tổ chức vì các quỹ được yêu cầu chỉ đầu tư vào các khoản nợ được xếp hạng cao. Khi những người đi vay bắt đầu vỡ nợ về các khoản thanh toán thế chấp, bong bóng bất động sản đã vỡ ra, khiến các nhà đầu tư, ngân hàng và công ty tái bảo hiểm rơi vào tình trạng thua lỗ lớn. Các cơ quan xếp hạng đã nhận rất nhiều lời đổ lỗi cho sự sụp đổ, cuối cùng dẫn đến cuộc khủng hoảng thị trường tài chính đã xác định thị trường con gấu của năm 2007-2009.

+ Thị trường giảm giá xảy ra khi giá trên thị trường giảm hơn 20%, thường đi kèm với tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư và triển vọng kinh tế suy giảm. Thị trường gấu có thể mang tính chu kỳ hoặc dài hạn. Đợt trước kéo dài vài tuần hoặc vài tháng và đợt sau có thể kéo dài vài năm hoặc thậm chí hàng chục năm. Bán khống, quyền chọn bán và ETF nghịch đảo là một số cách mà các nhà đầu tư có thể kiếm tiền trong thị trường giá xuống khi giá giảm.

– AIG và rủi ro bảo hiểm:

AIG hay American International Group cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho bất động sản, doanh nghiệp và cá nhân. Công ty cần một gói cứu trợ từ chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng tài chính. Đối với những người đã được AIG bảo hiểm, họ đột nhiên phải đối mặt với sự gia tăng rủi ro đối tác. Do đó, các nhà đầu tư phải xem xét công ty phát hành chính sách trái phiếu, cổ phiếu hoặc bảo hiểm để đánh giá xem liệu có rủi ro đối tác hay không.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của THPT Lê Minh Xuân về các vấn đề liên quan đến rủi ro đối tác của đối tác trung tâm là gì, các loại rủi ro đối tác cũng như các vấn đề liên quan khác.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!