Biểu Mẫu

Phiếu đánh giá, thuyên chuyển cán bộ, công chức trong thành phố

PHIẾU ÐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 20…. – 20…..

Họ và tên công chức:………………… Mã số:…………………

Chức vụ:………………. Ngạch:……………… bậc:……………..

Bạn đang xem: Phiếu đánh giá, thuyên chuyển cán bộ, công chức trong thành phố

Ðơn vị công tác:……………………….

I/ TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG RÈN LUYỆN :

Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà Nước:………………………

Kết quả công tác:…………………

Tinh thần kỷ luật:………………..

Tinh thần phối hợp trong công tác:…………….

Tính trung thực trong công tác:…………………….

Lối sống đạo đức:………………..

Tinh thần học tập nâng cao trình độ:…………

Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:……………….

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!