Tổng hợp

Một năm có mấy đợt tuyển NVQS? Lịch khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2022?

Một năm có mấy đợt tuyển quân NVQS? Lịch khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2022? Một năm sẽ có ít nhất 02 đợt tuyển quân, lịch tuyển quân, khám nghĩa vụ quân sự năm 2022 thế nào?

Bạn đang xem: Một năm có mấy đợt tuyển NVQS? Lịch khám tuyển nghĩa vụ quân sự 2022?

1. Quy định pháp luật về tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm:

Thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là trách nhiệm thiêng liêng và quyền cao quý của mỗi công dân, điều đó đã thành ý thức ghi sâu trong lòng mỗi người Việt Nam, xuất phát từ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Phong trào thanh niên tình nguyện nhập ngũ đã và đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phương trên địa bàn quân khu, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của thế trẻ hôm nay đối với Tổ quốc. Vậy các quy định về việc nhập ngũ như thế nào? Một năm có bao nhiêu đợt nhập ngũ? Điều kiện để được đi nhập ngũ được quy định ra sao?

1.1. Đối tượng bắt buộc phải tham gia nhập ngũ:

Tại Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự có quy định về đối tượng và độ tuổi nhập ngũ như sau:

“Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

1.2. Quy định về số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ:

Đợt tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự được quy định tại Điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

“Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công dân nhân dân lần thứ hai.Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. “

Từ ngày 01/01/2016, tức ngày Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 có hiệu lực, áp dụng điều 33 Luật Nghĩa vụ quân sự thì hàng năm, trên cả nước sẽ tổ chức khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc diện phải đi nghĩa vụ quân sự. Việc tổ chức được thực hiện tại các địa phương và mỗi năm các địa phương chỉ có một lần tuyển quân vào tháng 2 hoặc tháng 3.

1.3. Về chỉ tiêu tuyển quân nhập ngũ hàng năm:

Hằng năm, việc tuyển quân nhập ngũ sẽ được thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ.

Số lượng quân hàng năm nhập ngũ sẽ căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng ở từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

Do đó, số lượng quân nhập ngũ sẽ thay đổi hàng năm phụ thuộc vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Luật Nghĩa vụ quân sự không có điều khoản quy định số lượng cụ thể nhập ngũ hàng năm.

1.4. Thời gian khám sức khỏe cho những đối tượng thuộc diện nhập ngũ:

Bên cạnh việc quan tâm đến số lần gọi nhập ngũ trong năm, công dân có nhu cầu nhập ngũ còn cần chú ý tới thời gian khám sức khỏe để chuẩn bị cho công tác nhập ngũ vào đợt tuyển quân năm tiếp theo.

Để xem xét công dân có đủ điều kiện để nhập ngũ hay không, các địa phương sẽ có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ. Thời gian khám sức khỏe được ghi nhận tại Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015:

“Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

1.5. Quy định về tiêu chuẩn nhập quân:

Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tiêu chuẩn sức khỏe:

Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16 năm 2016 của Bộ y tế ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

1.6. Các trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

Trong trường hợp bạn tham gia khám sức khỏe nhưng chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

Bạn là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

Bạn là con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

Bạn có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

Bạn thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

Bạn là bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

Bạn đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

1.7. Các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ:

Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

2. Trượt khám nghĩa vụ đợt 1 có phải tham gia khám lại đợt sau không?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư, tôi có một vấn đề như sau xin hỏi luật sư và mong nhận được sự hỗ trợ từ THPT Lê Minh Xuân. Tôi là nam, năm nay hiện tại đang 24 tuổi, trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định của Nhà nước. Thì cho tôi hỏi một năm sẽ có bao nhiêu đợt tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự? Nếu đợt một năm 2020 tôi không đáp ứng được điều kiện nhập quân tham gia nghĩa vụ thì tôi có phải đi khám sức khỏe đợt sau không? Có trường hợp nào mà tôi không đáp ứng được điều kiện ở đợt khám lần thứ nhất nhưng vẫn bị bắt đi không? Tôi xin cám ơn!

Luật sư tư vấn:

Đối với trường hợp của bạn, bạn đang trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Do đó bạn phải tham gia khám sức khỏe tại địa phương để nhập quân tham gia nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, từ 01/11-31/12/2019 sẽ có đợt khám sức khỏe gọi nhập ngũ cho đợt nhập ngũ năm 2020, bạn có thể được gọi đi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện về tuổi đời, chính trị, sức khỏe và văn hóa theo quy định về tiêu chuẩn tuyển quân thì được xem xét gọi nhập ngũ trong đợt nhập ngũ tháng 02 hoặc tháng 03/2020.

Ngoài ra, nếu vì lý do quốc phòng, an ninh thì địa phương bạn có thể ấn định thời gian nhập ngũ lần hai. Theo đó, thời gian gọi nhập ngũ lần hai sẽ được linh động nếu phát sinh lý do về quốc phòng, an ninh, thời gian cụ thể sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh mà địa phương tiến hành gọi nhập ngũ lần hai trong năm 2019 này thì Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định thời gian khám sức khỏe cũng như thời gian nhập ngũ lần hai này.

Do vậy, bạn có thể theo dõi thời gian gọi nhập ngũ lần hai trong trường hợp có quyết định gọi nhập ngũ lần hai vì lý do quốc phòng, an ninh.

Bạn có thể căn cứ vào các thông tin mà Luật Dương gia cung cấp trên đây để xem mình có thuộc trong các trường hợp được hoãn hoặc miễn nhập ngũ hay không để làm thủ tục xin hoãn hoặc được miễn nhập ngũ, đảm bảo quyền công dân của bạn.

Trên đây là toàn bộ những thông tin và câu trả lời mà Luật Dương gia cung cấp để giải đáp những thắc mắc của bạn. Hi vọng những thông tin trên đây sẽ giúp bạn đưa ra những phương án tối ưu nhất để giải quyết được vấn đề mà bạn đang vướng mắc.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!