Tổng hợp

Mở trường mầm non cần những gì? Thủ tục mở trường mầm non tư thục?

Mở trường mầm non cần những gì? Thủ tục mở trường mầm non tư thục? Thủ tục để trường mầm non tư thục hoạt động giáo dục?

Giáo dục luôn là một vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm và đầu tư. Bởi lẽ, một quốc gia có thể ổn định và phát triển thì luôn cần đến những cá nhân có năng lực, đem trí tuệ của mình vào xây dựng đất nước. Cũng chính vì vậy mà hoạt động giáo dục tư nhân được thành lập khá nhiều để đáp ứng nhu cầu của người dân, trong đó đặc biệt là các cơ sở mầm non. Nhiều bậc phu huynh không có thời gian để chăm sóc con cái vì tính chất công việc nên mong muốn được gửi con tại các trường mầm non, cũng chính điều này đã kéo theo nhu cầu thành lập trường mầm non trong vài năm gần đây được tăng lên. Vậy, mở trường mầm non cần những gì? Thủ tục mở trường mầm non tư thục?

Bạn đang xem: Mở trường mầm non cần những gì? Thủ tục mở trường mầm non tư thục?

  

Căn cứ pháp lý:

–       Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

–       Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

1. Mở trường mầm non cần những gì?

Thứ nhất, điều kiện để thành lập trường mầm non tư thục

Để có thể được phép thành lập trường mầm non cá nhân, tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có đề án thành lập trường mầm non phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như quy định số lượng trường mầm non được mở tại địa phương…

Đề án thành lập trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Thứ hai, hồ sơ để thành lập trường mầm non gồm có những văn bản sau đây:

–     Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối trường mầm non công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mầm non dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; trường mầm non; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

–     Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

–     Việc xây dựng đề án thành lập trường trường mầm non sẽ gồm nhiều những thông tin liên quan đến chương trình dạy, giáo trình, địa điểm kinh doanh, cơ sở vật chất có phù hợp, cơ cấu tổ chức, thời gian dạy và học, những hoạt động vui chơi, giải trí, nơi đưa đón và nhận trẻ, tài chính kinh doanh, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Ngoài ra, trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non trong từng giai đoạn;

2. Thủ tục mở trường mầm non tư thục?

Thứ nhất, trình tự thủ tục thành lập trường mầm non tư thục sẽ gồm các bước sau đây:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện/quận nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện/quận tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hồ sơ trong trường hợp nếu còn thiếu, chuyển hồ sơ cho phòng Giáo dục và Đào tạo xử lý.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện/quận có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/quận;

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, dựa trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế tại đơn vị và đối chiếu với các quy định, Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện/quận xem xét quyết định thành lập hoặc không cho phép; chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 5: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện/quận trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo thời gian đã được ghi trong giấy hẹn trả kết quả.

Lưu ý: Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

Thứ hai, cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp quận hoặc huyện tại địa phương.

Thứ ba, số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thứ tư, cơ quan thực hiện

Thẩm quyền xem xét và ra quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quận phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Thứ năm, thời hạn giải quyết và cách thức nộp hồ sơ

Thời hạn thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non tư thục là không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hợp sơ hợp lệ. Tuy nhiên, thực tế thì thời gian giải quyết thường sẽ lâu hơn theo quy định vì để có thể được cấp giấy phép thành lập trường mầm non tư thục cần phải đảm bảo điều kiện thành lập nhưng một số cá nhân, tổ chức lại không hiểu và đáp ứng đầy đủ nên bị kéo dài thời gian, ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh ban đầu.

Do đó, để có thể xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục nhanh chóng thì cá nhân, tổ chức có thể nhờ đến các văn phòng luật sư, công ty luật đại diện ủy quyền để thực hiện toàn bộ quá trình trên.

Về cách thức nộp hồ thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện/quận hoặc trực tuyến qua cổng thông tin đăng ký quốc gia hoặc cổng dịch vụ công.

3. Thủ tục để trường mầm non tư thục hoạt động giáo dục

Ngoài việc xin giấy phép thành lập trường mầm non tư thục như đã nêu trên thì cá nhân, tổ chức còn phải xin phép hoạt động giáo dục, cụ thể điều kiện và hồ sơ như sau:

Thứ nhất về điều kiện

–     Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

–     Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục, cụ thể:

+ Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường;

+ Diện tích khu đất xây dựng gồm: Diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;

Đối với nơi khó khăn về đất đai, có thể thay thế diện tích xây dựng bằng diện tích sàn xây dựng và bảo đảm đủ diện tích theo quy định;

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê một phần hoặc toàn bộ quỹ nhà và cơ sở hạ tầng của Nhà nước để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của Chính phủ về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp. Trường hợp thuê trang thiết bị giáo dục chưa sử dụng hết công suất của cơ sở sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

+ Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách với bên ngoài;

+ Cơ cấu khối công trình gồm:

·      Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo: Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi bảo đảm theo đúng quy chuẩn quy định;

·      Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng;

·      Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho;

·      Khối phòng hành chính quản trị gồm: Văn phòng trường, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên, khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên, khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

·      Sân chơi gồm: Sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung.

+ Có thiết bị, đồ chơi, đồ dùng, tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục. Được thể hiện qua các bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, kinh nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm đám nhiệm chức vụ quản lý.

Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non. Trong đó nêu rõ chức danh đảm nhiệm của từng cá nhân, quyền , nghĩa vụ và thời gian giảng dạy, đứng lớp của các giáo viên.

Thứ hai, hồ sơ

–     Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

–     Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

–     Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; danh sách đội ngũ giáo viên, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý, giáo viên;

–     Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

–     Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định;

–     Các văn bản pháp lý: xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 05 năm; xác nhận về số tiền hiện có do trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong giai đoạn 05 năm, bắt đầu từ khi được tuyển sinh;

–     Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Trên đây là nội dung tư vấn của THPT Lê Minh Xuân về nội dung mở trường mầm non cần những gì? Thủ tục mở trường mầm non tư thục? Trường hợp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo tổng đài để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!