Tổng hợp

Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất năm 2022

Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất năm 2022. Tải về quyết định tăng lương mới nhất, hướng dẫn soạn thảo quyết định điều chỉnh giảm lương nhân viên chuẩn 2022.

Công ty THPT Lê Minh Xuân xin gửi đến bạn Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:  để được tư vấn – hỗ trợ!

Tiền lương là vấn đề được người sử dụng lao động và người lao động quan tâm nhiều nhất khi thỏa thuận hợp đồng lao động. Căn cứ vào “Bộ luật lao động 2019” và các văn bản pháp luật liên quan điều chỉnh về tiền lương cho người lao động.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên mới nhất năm 2022

Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng khi quyết định tăng lương cho một nhân viên nào đó. Đây là biểu mẫu chỉ dùng khi lương tăng. Cái tên của biểu mẫu đã thể hiện rất rõ ngữ cảnh được sử dụng của biểu mẫu.

Mẫu quyết định điều chỉnh lương được sử dụng cả khi tăng hoặc giảm lương, tức là chỉ cần lương có sự thay đổi, điều chỉnh thì đều có thể sử dụng biểu mẫu này. Tuy nhiên, trên thực tế người ta hay dùng mẫu quyết định điều chỉnh lương cho nhân viên với mục đích quyết định giảm lương cho 01 nhân viên nào đó. Việc sử dụng cụm từ “điều chỉnh lương” nhằm làm giảm nhẹ và né sử dụng từ “giảm lương”.

mau-quyet-dinh-tang-luong-dieu-chinh-luong-nhan-vien

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp trực tuyến: 

Tùy vào tính chất công việc và kinh tế vấn đề tăng lương được đề cập nhiều, để hỗ trợ cho người sử dụng lao động THPT Lê Minh Xuân cung cấp mẫu quyết định tăng lương, mẫu quyết định điều chỉnh lương nhân viên và lưu ý khi soạn quyết định tăng lương mới nhất.

Mẫu quyết định tăng lương

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định tăng lương: Tải về quyết định tăng lương

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định tăng lương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:

 CÔNG TY ………….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

——————                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            ————————

                                                                       ….., ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

 –  Căn cứ Giấy chứng ĐKKD số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty …….

–  Căn cứ Điều lệ Công ty … ……;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

  • Tổng Giám đốc                                                   (Ký, đóng dấu)
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

Mẫu quyết định điều chỉnh lương

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định điều chỉnh lương: Tải về quyết định điều chỉnh lương

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định điều chỉnh lương, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:

 CÔNG TY ………….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

——————                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            ————————

                                                                       ….., ngày…… tháng………. năm…….

 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

 –  Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số…… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty ……

–  Căn cứ Điều lệ Công ty .……;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., điều chỉnh mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

  • Tổng Giám đốc                                                   (Ký, đóng dấu)
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

Lưu ý khi soạn quyết định tăng lương

– Đảm bảo hình thức khi soạn quyết định tăng lương, điều chỉnh lương

– Thông tin người được điều chỉnh lương rõ ràng, chính xác

– Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt dễ hiểu, đảm bảo thời gian phù hợp với thời điểm hiện tại.

– Sử dụng các biểu mẫu đúng ngữ cảnh như đã phân tích trên đầu bài viết

– Nếu là quyết định điều chỉnh lương theo hướng giảm thì không được giảm quá mức lương tối thiểu, mức lương cơ sở theo vùng theo quy định của pháp luật.

– Việc tăng và giảm lương của nhân viên phải theo quy định của pháp luật, quy định của nội quy, quy định của hợp đồng lao động đã được ký giữa hai bên.

Dịch vụ pháp lý của THPT Lê Minh Xuân

– Tư vấn luật lao động trực tuyến miễn phí qua tổng đài ;

– Tư vấn qua tổng đài về mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về về mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

– Soạn thảo mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến về mẫu quyết định tăng lương, điều chỉnh lương nhân viên;

– Hiện nay, THPT Lê Minh Xuân còn cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!