Biểu Mẫu

Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú

Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú là mẫu giấy được Công an Phường, xã nơi bạn đăng ký thường trú xác nhận cho bạn đang ở tại nhà của một người nào đó trong xã, phường đấy.

Giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú ghi rõ các nội dung thông tin liên quan đến thông tin người thường trú, thông tin số nhà, chủ nhà sinh viên, học sinh thường trú, đưa ra những nhận xét, đánh giá của công an phường/xã về ý thức chấp hành quy định của địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o——-

Bạn đang xem: Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên thường trú

GIẤY XÁC NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THƯỜNG TRÚ

Công an Phường (Xã, Thị trấn):………………….

Huyện (Thị xã):………………………… Tỉnh:……….

Chứng nhận Anh (chị)……………………………….

Là học sinh, sinh viên lớp:………….. Khoa:………

Đã đăng ký thường trú tại nhà Ông (Bà):…….

Số nhà Đường Phường ( Xã, Thị trấn)………..

Từ ngày đến ngày…………………………………….

Chúng tôi nhận xét về học sinh, sinh viên:….

đang thường trú tại địa phương như sau:……

1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

2. Những thành tích đóng góp cho địa phương:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Những khuyết điểm, vi phạm:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…….., ngày…tháng…năm…

Trưởng Công an Phường
(Xã, Thị trấn)
(Ký tên và đóng dấu)

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!