Tổng hợp

Mẫu đơn xin vào lớp, mẫu đơn xin nhập học mới và chuẩn nhất

Mẫu đơn xin nhập học là gì? Mẫu đơn xin nhập học để làm gì? Mẫu đơn xin nhập học? Hướng dẫn mẫu đơn xin nhập học? Quy định cụ thể về quyền của học sinh?

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin vào lớp, mẫu đơn xin nhập học mới và chuẩn nhất

Việc xin nhập học luôn là một trong những vấn đề quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên hoặc của phụ huynh có con đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Việc nhập học xảy ra rất nhiều trường hợp như nhập học do chuyển trường, nhập học khi có con cho học trường mầm non,… Trong các trường hợp này thì đều cần phải có đơn nhập học. Vậy đơn xin nhập học được định nghĩa như thế nào và đơn xin nhập học mẫu đơn cụ thể ra sao? Bài viết dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mẫu đơn xin vào lớp, mẫu đơn xin nhập học mới và chuẩn nhất?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 

1. Mẫu đơn xin nhập học là gì?

Đăng ký học cho con cái vẫn luôn là một trong những vấn đề được các bậc phụ huynh vô cùng quan tâm. Đơn xin nhập học là một mẫu đơn được sử dụng nhằm mục đích để dùng xin xét tuyển vào trường học do học sinh, sinh viên hay phụ huynh của học sinh nộp cho nhà trường mà họ/con họ muốn theo học tại đó, theo đó tùy thuộc vào việc xin học vào trường nào mà mẫu đơn này sẽ có một số thay đổi sao cho phù hợp với thực tế. Thực chất thì đơn xin nhập học không có mẫu chuẩn mà tuỳ theo từng đơn vị đào tạo cụ thể mà đơn xin nhập học cũng sẽ khác nhau.

2. Mẫu đơn xin nhập học để làm gì?

Đơn xin nhập học được sử dụng khá phổ biến và có những ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn đối với các học sinh, sinh viên hay phụ huynh của học sinh. Đơn nhập học sẽ được học sinh, sinh viên hay phụ huynh của học sinh viết và sẽ được nộp nên cơ sở giáo dục mà mình theo học. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin học sinh, nội dung xin nhập học trái tuyến, lý do và nguyên nhân nhập học,… Sau khi hoàn thành việc lập biên bản, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình và nộp đơn đến ban giám hiệu nhà trường để đợi xin xét duyệt.

3. Mẫu đơn xin nhập học: 

3.1. Mẫu đơn xin nhập học vào trường tiểu học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

NĂM HỌC …

Kính gửi: Hiệu trưởng trường …

Tôi tên: …

Là phụ huynh em :….

Ngày sinh: …

Nơi sinh: …

Tình trạng sức khỏe: …

Dân tộc: …

Tôn giáo: …

Giới tính: …

Gia đình thuộc diện chính sách:….

Đã học tại: ….

Hộ khẩu thường trú: …

Nơi ở hiện tại: ….

Họ tên cha: …

Nghề nghiệp: …

Họ tên mẹ: …

Nghề nghiệp: …

Nay tôi viết đơn này kính trình Lãnh đạo trường … cho con tôi được nhập học năm học … của quý nhà trường.

Nếu được nhận vào học tại trường, gia đình chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ những nội quy, quy định của nhà trường đề ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…, Ngày …..tháng….năm…..

Người làm đơn
(Ghi rõ họ, tên và ký)

3.2. Mẫu đơn xin nhập học vào trường THPT:

UBND …

TRƯỜNG …

_______________________

Số đơn:……./TH………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

…, ngày ….tháng…..năm…..

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Năm học …

Kính gửi: Ban giám hiệu trường THPT B

1. Họ và tên học sinh:  …

Giới tính: …

Ngày sinh: …

Nơi sinh: …

Hộ khẩu thường trú: …

Hiện đang cư trú tại: …

Số điện thoại nhà riêng: …

Khi cần báo tin cho: …

Đăng ký học bán trú tại trường: …

2. Họ tên bố:…

Điện thoại: ….

Nghề nghiệp, nơi làm việc: …

3. Họ tên mẹ: …

Điện thoại: …

Nghề nghiệp, nơi làm việc: …

Gia đình xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quy định, nội quy nhà trường đặt ra.

Người nhận hồ sơ:

(Ghi rõ họ, tên và ký)

Phụ huynh học sinh

(Ghi rõ họ, tên và ký)

3.3. Mẫu đơn xin nhập học mầm non:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———- o0o ———-

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: …

Tên tôi là: …; Năm sinh: …

Nơi ở hiện nay:…

Điện thoại Email: …

Nghề nghiệp: …

Nơi làm việc hiện nay: …

Tên chồng: …

Năm sinh: 1991

Nơi ở hiện nay: …

Điện thoại Email:….

Nghề nghiệp: …

Nơi làm việc hiện nay: …

Chúng tôi có con nhỏ tên là …, sinh ngày … Hiện nay cháu đã đến tuổi đi học ở trường mầm non. Vậy tôi làm đơn này kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét, cho cháu được đến học ở trường. Gia đình tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà trường và chấp hành nghiêm túc nội quy của nhà trường đề ra.

…, ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

(Ghi rõ họ, tên và ký)

3.4. Mẫu đơn xin nhập học Đại học:

Mẫu đơn xin nhập học Đại học được dùng trong một số trường hợp cụ thể như trường hợp sinh viên trúng tuyển và đăng ký nhập học lần đầu hoặc một số trường hợp sinh viên bị tạm đình chỉ học, khi hết thời gian tạm đình chỉ sinh viên xin quay trở lại để tiếp tục học tập,…

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị mẫu đơn xin nhập học của một sinh viên đình chỉ học do sức khỏe có vấn đề. Nay do vấn đề sức khỏe đã ổn định và hết thời gian tạm đình chỉ thì sinh viên viết đơn gửi lên ban giám hiệu nhà trường xét việc đồng ý quay trở lại tiếp tục học tập ở học kỳ II.

ĐẠI HỌC ……

TRƯỜNG ĐẠI HỌC….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC

Kính gửi: …

Tôi tên: …

Ngày sinh: … Nơi sinh: …

Điện thoại: …

Hộ khẩu thường trú: …

MSSV: … Lớp: …

Ngành: …

Khoa:…

Khóa: …

Hình thức giáo dục: …

Căn cứ quyết định số:./QĐ-ĐHHN, ngày … tháng … năm … của Hiệu trưởng … về việc cho sinh viên nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả;

Nay em làm đơn này, kính gửi đến Ban Giám hiệu … cho em xin đăng ký nhập học trở lại vào lớp … kể từ…, năm học …

Em xin cam kết sẽ thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Em xin chân thành cảm ơn./.

…, Ngày … tháng … năm …

Lãnh đạo khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cố vấn học tập

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn nhập học Đại học:

Khi soạn thảo mẫu đơn nhập học Đại học cần thực hiện các điều sau đây:

– Cần ghi rõ Quốc hiệu, tiêu ngữ được trình bày trên cùng chiếm 2/3 trang giấy bên phải soạn thảo, trong đó quốc ngữ ghi bằng chữ in đậm, viết hoa cỡ chữ từ 13 đến 14. Sau đó phần tiêu ngữ được trình bày căn dưới ngay quốc hiệu, viết chữ in thường nét đứng và viết hoa chữ cái đầu tiên, cách nhau bằng dấu gạch ngang.

– Phần tên trường được ghi ở phần còn lại trên cùng trang giấy bên trái chiếm 1/3 trang, viết chữ in hoa, in đậm.

– Tên tiêu đề: đơn xin nhập học được trình bày chữ in đậm, nét đứng chính giữ trang giấy sau phần quốc hiệu, tiêu ngữ, cỡ chữ lớn hơn cỡ chữ của quốc hiệu

– Thông tin của cá nhân xin nhập học, bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ghi như theo chứng minh nhân dân.

+ Mã số sinh viên, lớp, ngành, khoa nào? Khóa nào? (Nếu có).

+ Hình thức giáo dục đào tạo: chính quy/liên thông/….

+ Căn cứ vào quyết định nào mà sinh viên được nghỉ bảo lưu kết quả, sau khi hết thười gian bảo lưu tạm thời.

+ Nội dung đề nghị: kính mong ban giám hiệu của nhà trường xét đơn này cho em được đăng ký trở lại lớp ….năm học,…..

– Lời cam kết và cảm ơn.

– Ngày tháng năm làm đơn xin nhập học.

– Ký và ghi rõ họ tên của lãnh đạo, cố vấn học tập và người viết đơn.

5: Quy định cụ thể về quyền của học sinh:

Theo pháp luật nước ta thì quyền của học sinh sẽ bao gồm các nội dung như sau:

– Học sinh có quyền đ­ược học ở một trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú; được chọn trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận.

– Học sinh có quyền đ­ược học vượt lớp, học lưu ban; được xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định.

– Học sinh có quyền đ­­ược bảo vệ, chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng; đ­ược đảm bảo những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập và rèn luyện.

– Học sinh có quyền đ­ược tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu; được chăm sóc và giáo dục hòa nhập (đối với học sinh khuyết tật) theo quy định.

– Học sinh có quyền đ­ư­ợc nhận học bổng và được hư­ởng chính sách xã hội theo quy định.

– Học sinh có quyền đ­­ược h­ưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, ta nhận thấy rằng, dựa theo pháp luật thì quy định việc đăng ký nhập học chính quyền của học sinh, phụ huynh đó. Việc cấm hay từ chối không nhận học sinh nhập học sẽ cần phải được thực hiện đúng quy định pháp luật và hợp pháp.

Qua đó, ta nhận thấy rằng, có thể thấy rằng việc lựa chọn môi trường học tập là quyền lợi của mỗi học sinh, việc lựa chọn có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Để đảm bảo quyền lợi của mình thì khi lựa chọn trường học thì phụ huynh cũng như học sinh cần phải cân nhắc lựa chọn trường học sao cho phù hợp. Nếu trong trường hợp khi việc đăng ký học lựa chọn trường trái tuyến thì phụ huynh học sinh cần làm hồ sơ để đăng ký học theo diện trái tuyến để việc nhập học cho học sinh đúng thời hạn và theo đúng quy định pháp luật.

Việc từ chối cho học sinh nhập học của nhà trường phải được giải thích rõ ràng và cụ thể, nhà trường khi từ chối cho học sinh nhập học sẽ phải đưa ra những quy định hay căn cứ cụ thể.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!