Tổng hợp

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh, sau thai sản mới nhất năm 2022

Đơn xin nghỉ dưỡng sức? Đơn nghỉ dưỡng sức sau sinh? Đơn nghỉ dưỡng sức sau nghỉ thai sản? Thời gian hưởng, mức hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh mới nhất? Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản? Chế độ dưỡng sức của người lao động khi con mất sau sinh? Thời hạn nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản? Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản?

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh, sau thai sản mới nhất năm 2022

Công ty THPT Lê Minh Xuân xin gửi đến bạn Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh, sau thai sản. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:  để được tư vấn – hỗ trợ!

Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe của lao động nữ sau khi khi thai sản là một chế độ được quy định trong Luật bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ dưỡng sức, người lao động phải chuẩn bị hồ sơ trong đó có “Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau sinh”. Đây là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan doanh nghiệp để xin được nghỉ dưỡng sức sau sinh.

Mẫu đơn xin nghỉ được nêu rõ thông tin của người làm đơn, lý do xin nghỉ, thời gian xin nghỉ… Lưu ý: Sinh thường được nghỉ dưỡng sức 5 ngày, Sinh mổ được nghỉ dưỡng sức 7 ngày.

mau-don-xin-nghi-duong-suc-sau-sinh-sau-thai-san-moi-nhat

Luật sư tư vấn chế độ thai sản, tư vấn các quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội: 

Lưu ý: Đơn xin nghỉ dưỡng sức sau khi sinh và đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản là hai loại đơn hoàn toàn khác nhau. Qua bài viết này, Dương Gia muốn gửi đến các bạn mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức, đơn nghỉ dưỡng sức sau sinh, đơn nghỉ dưỡng sức sau nghỉ thai sản.

1. Đơn xin nghỉ dưỡng sức

Tải về đơn xin nghỉ dưỡng sức

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC

            Kính gửi: – Công đoàn …………….

                           – Công đoàn Bộ phận: …………..

Tôi tên là: …….. Ngày sinh: ………. CMTND số:……….

Đơn vị công tác: ……….

Xin trình bày với quý cấp một việc như sau:

Ngày …… tháng ……….. năm ………, tôi có sinh con thứ ……… (Sinh mổ/sinh thường) và đã được hưởng chế độ nghỉ hộ sản theo quy định của nhà nước là ……. tháng (Từ ………… – ………………..). Tuy nhiên sức khỏe còn yếu nên tôi làm đơn này xin nghỉ chế độ dưỡng sức sau khi sinh là ……… ngày (từ …………… – …………..).

Lý do xin nghỉ dưỡng sức: Sinh con thứ …… phải mổ/ thường.

Trong khi chờ đợi sự chấp nhận của quý cấp, tôi xin chân thành cảm ơn.

………, ngày …… tháng ….. năm ………..

Đề xuất của Công đoàn Bộ phận                         Người làm đơn

2. Đơn nghỉ dưỡng sức sau sinh

Tải về đơn nghỉ dưỡng sức sau sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

ĐƠN XIN NGHỈ DƯỠNG SỨC SAU SINH

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc công ty ………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị kế toán

Tôi tên là: …….

Hiện đang công tác tại: ………….

Chức vụ: ………

Nay kính đơn này gửi đến Ban Giám Công ty ……….

Lý do xin nghỉ dưỡng sức sau sinh tại gia đình, kể từ ngày: ………/……./……. đến ngày

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Đốc Công ty …..

Xin chân thành cảm ơn!

………., ngày…tháng…năm…

     Ban lãnh đạo          Chủ tịch công đoàn            Trưởng phòng HCNS          Người làm đơn
Duyệt                             Duyệt                                   Duyệt                             Duyệt

3. Đơn nghỉ dưỡng sức sau nghỉ thai sản

Tải về đơn nghỉ dưỡng sức sau nghỉ thai sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ DƯỠNG SỨC SAU THAI SẢN

Kính gửi: – Ban giám hiệu ………………

                – Phòng Tổ chức Cán bộ – Phòng Tài chính

                – Kế toán………

Tên tôi là:……

Ngày sinh: …..

Đơn vị công tác :……….

Tôi đã nghỉ thai sản từ ngày ……../………./ 202…. đến ngày ………./……../ 202…, do sức khỏe chưa đảm bảo, tôi làm đơn này xin nghỉ …… ngày để dưỡng sức và phục hồi sức khỏe tại nhà. Tôi xin cam đoan sẽ trở lại đơn vị công tác từ ngày …..tháng……năm 202….

Xin trân trọng cảm ơn.

………… ngày……. tháng ……..năm 20…

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                         NGƯỜI LÀM ĐƠN

     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

4. Thời gian hưởng, mức hưởng chế độ dưỡng sức sau khi sinh mới nhất

Chế độ dưỡng sức sau sinh là một trong những điều đặc biệt cần lưu ý đối với những bà mẹ vừa sinh con, khi mà cơ thể người mẹ đã bị suy yếu, cơ thể đau nhức, tinh thần căng thẳng. Dưỡng sức sau sinh giúp người mẹ hồi phục cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định khá cụ thể về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh dành cho lao động nữ sinh con. Đây cũng là một chế độ mà người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng sau khi hết 6 tháng thời kỳ nghỉ thai sản.

Thứ nhất, về thời gian nghỉ dưỡng sức sau sinh:

Tại Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh cho lao động nữ như sau:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.”

Theo đó, lao động nữ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý; thời gian hưởng chế độ khi sinh con, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc nếu sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày, trường hợp sinh con phải phẫu thuật thì tối đa là 07 ngày. Bạn được nghỉ hay không được nghỉ là do quyết định của công đoàn cơ sở hoặc công ty bạn, công ty xem xét tình hình sức khỏe của bạn để quyết định bạn có được nghỉ không.

Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác (sinh thường, nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng).

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Ví dụ: Chị A đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, ngày 15/12/2016 trở lại làm việc sau thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con, đến ngày 10/01/2017 do sức khỏe chưa phục hồi nên chị A được cơ quan giải quyết nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày.

Trường hợp chị A được nghỉ việc hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 05 ngày và thời gian nghỉ này được tính cho năm 2016.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh:

Mức hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh cho lao động nữ được quy định tại Khoản 3 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.”

Theo đó, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày được quy định chung là bằng 30% mức lương cơ sở. Trước đó, tỷ lệ này trong quy định cũ là 25% lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi tại gia đình, 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi tại cơ sở tập trung.

Ví dụ: Chị A sinh con, nghỉ chế độ thai sản đến ngày 30/5/2018 thì quay trở lại làm việc, đến ngày 04/6/2018 do sức khỏe không đảm bảo nên chị được công ty cho nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thêm 05 ngày. Mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại là 1.390.000 đồng.

Như vậy, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản trên một ngày của chị A là: 30%×1.390.000=417.000 đồng.

Do chị được công ty cho nghỉ 05 ngày nữa nên số tiền chị được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh là: 417.000 × 5=2.085.000 đồng.

Thứ ba, về hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh:

Tại mục 2.4 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định 166/2019/QĐ-BHXH về hồ sơ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, theo đó, người sử dụng lao động cần chuẩn bị danh sách theo mẫu 01B-HSB (bản chính) nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp sinh con phẫu thuật, người lao động cần nộp thêm giấy xác nhận của cơ sở y tế.

Thứ tư, về giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh:

Về việc giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho lao động nữ sau sinh, Điều 103 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:

1.Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, người sử dụng lao động lập hồ sơ, danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2.Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Như vậy, sau khi quay trở lại làm việc mà sức khỏe không đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công việc, người lao động trình bày với người sử dụng lao động để họ chủ động lập hồ sơ, danh sách người được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

Lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe như sau:

– Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong một năm (tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần):

+ Tối đa 10 ngày nếu sinh một lần từ 2 con trở lên;

+ Tối đa 7 ngày nếu sinh con phải phẫu thuật;

+ 5 ngày đối với các trường hợp khác.

– Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe một ngày: 30% mức lương cơ sở.

6. Chế độ dưỡng sức của người lao động khi con mất sau sinh

Tóm tắt câu hỏi: 

Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi, con tôi sinh ra được 3 tháng thì mất. Tôi muốn hỏi theo luật bảo hiểm thì tôi sẽ được nghỉ mấy tháng và hưởng chế độ thai sản như thế nào? Công ty tôi cho nghỉ 5 tháng và thu lại tiền thai sản có đúng hay không?

Luật sư tư vấn:

Thứ nhất: Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Khoản 3 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

Như vậy, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản sẽ tính từ khi bạn nghỉ việc hưởng chế đột thai sản đến 02 tháng tính từ ngày con chết nhưng tổng thời gian không quá 06 tháng.

Thứ hai: Về chế độ trong thời gian nghỉ thai sản

Theo quy định tại Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng chế độ thai sản một tháng của bạn là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Bạn không nêu rõ thời gian 5 tháng công ty cho nghỉ được tính từ thời điểm con mất hay bao gồm toàn bộ thời gian nghỉ thai sản của bạn. Do vậy bạn có thể đối chiếu với các quy định trên để biết được tổng thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của mình là bao lâu từ đó xem xét việc công ty thu hồi lại tiền thai sản của bạn là đúng hay sai.

7. Thời hạn nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đã nghỉ sinh con theo chế độ thai sản của công ty. Bây giờ tôi đã đi làm sau sinh được hơn 1 tháng nhưng bây giờ tôi thấy sức khỏe mình không đảm bảo thì tôi có được nghỉ theo chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh không?

Và được nghỉ bao nhiêu ngày?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định thì thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe là trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu đi làm sau thời gian nghỉ chế độ thai sản. Như chị trình bày thì chị đã đi làm sau khi nghỉ sinh được hơn 1 tháng tức là đã quá thời gian được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh. Do đó lúc này chị sẽ không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh.

Tuy nhiên, nếu chị sức khỏe của chị không đảm bảo để thực hiện công việc thì chị có thể xin nghỉ theo chế độ ốm đau nếu chị đáp ứng được các điều kiện để hưởng chế độ ốm đau quy định tại Điều 25 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

8. Chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư, Luật sư cho tôi hỏi về chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh trong trường hợp của tôi dưới đây: Tôi nghỉ sinh vào ngày 5/4/2017, đúng ngày tôi đi làm lại là 5/10/2017, nhưng công ty cho tôi nghỉ tiếp đến 31/10/2017. Tôi quay lại làm việc ngày 1/11/2017. Bên công ty có báo lại tôi không được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức 5 ngày như quy định. Như vậy có đúng không ạ? Xin luật sư tư vấn giúp. Tôi xin cảm ơn.?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật về chế độ có phụ nữ mang thai, sinh con,… được hưởng chế độ thai sản khi đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Theo thông tin bạn cung cấp bạn nghỉ sinh từ ngày 5/4/2017 đến ngày 5/10/2017 tức bạn thuộc đối tượng lao động nữ sinh con tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Theo đó ngoài các chế độ cho phụ nữ khi sinh con hưởng chế độ thai sản như thời gian hưởng chế độ khi sinh con là 06 tháng tương ứng với mức hưởng chế độ thai sản do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả thì lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản còn có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản.

che-do-nghi-duong-suc-phuc-hoi-suc-khoe-sau-khi-sinh

 Luật sư tư vấn trường hợp nghỉ dưỡng sức sau khi sinh con:

Căn cứ theo Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản thì lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nữ bị sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, hoặc phá thai bệnh lý và lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì trong khoản thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gia được tính để nghỉ dưỡng sưc, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. Về số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Số ngày nghỉ tối đa cho từng trường hợp được pháp luật quy định như sau:

– Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

– Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

– Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Do đó, trong khoản thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe của bạn chưa phục hồi thì theo quy định bạn được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa từ 05 ngày đến 10 ngày tùy trừng trường hợp. Nếu bạn không thuộc trường hợp sinh một lần từ hai con trở lên và sinh con phải phẫu thuật thì bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh tối đa 05 ngày. Và mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Hiện tại mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng.

Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của bạn, bạn nghỉ sinh ngày 5/4/2017, thời gian đi làm trở lại là ngày 5/10/2017, như vậy, để được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh thì bạn phải yêu cầu công ty lập hồ sơ đề nghị trong thời gian 30 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, trong trường hợp đi làm trở lại vào ngày 1/11/2017, như vậy, bạn vẫn có thể yêu cầu công ty lập hồ sơ hưởng chế độ thai sản nếu bạn thuộc trường hợp được nghỉ 05 ngày.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!