Biểu Mẫu

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học

THPT Lê Minh Xuân xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học là mẫu dùng để kiểm kê, đánh giá chất lượng thiết bị dạy học của nhà trường xem có mất mát, hư hỏng gì không. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

…, ngày …. tháng …. năm…….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm kê vật tư thiết bị dạy học

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ THIẾT BỊ DẠY HỌC

Vào hồi …. giờ …. ngày …. tháng …. năm tại ………………… tổ kiểm kê tài sản vật tư thiết bị dạy học được thành lập theo Quyết định số:………../QĐ-….. ngày … tháng… năm …. của Hiệu trưởng …………….. đã tiến hành kiểm kê kho ………………. từ ngày … đến ngày … tháng …. năm … .

I. NHỮNG CÔNG VIỆC ĐÃ TIẾN HÀNH:

– Kiểm kê, đánh giá chất lượng thiết bị dạy học trong kho ……. do ông (bà) ……… phụ trách (quản lý).

– Đối chiếu số lượng và chất lượng của các thiết bị so với đầu năm học và hóa đơn xuất, nhập thiết bị.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA.

– Số lượng và chất lượng (tỉ lệ%) thiết đã được kiểm kê có phụ lục kèm theo.

STT Tên thiết bị Đầu năm (hoặc kì kiểm kê liền kề) Kết quả kiểm kê
Số lượng Chất lượng Số lượng Chất lượng

– Tổng số loại thiết bị được kiểm tra: ……………………………………………………….

– Số thiết bị bị mất mát, hư hỏng so với kì kiểm kê liềm kề: ………………………

– Tổng số loại thiết bị Không còn sử dụng được cần thanh lý: ……………………

III. NHẬN XÉT.

– Công tác bảo quản: …………………………………………………………………….

– Hiệu quả sử dụng ………………………….…………………………………………..….

– Nhận xét khác: …………………………….…………………………………………..….

IV. CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

HIỆU TRƯỞNG TỔ KIỂM KÊ NGƯỜI PHỤ TRÁCH KHO

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!