Lớp 7

Giới thiệu tác phẩm Đức tính giản dị của Bác Hồ

Giới thiệu tác phẩm “Đức tính giản dị của Bác Hồ” sẽ cung cấp thêm những đơn vị kiến thức về tác phẩm cũng như những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

1. Bố cục

“Đức tính giản dị của Bác Hồ” là tác phẩm được Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta có thể chia đoạn trích thành 4 phần. Phần 1 từ đầu đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”. Ở đoạn này tác giả khẳng định phẩm chất cao quý, không mai một theo thời gian của Hồ chủ tịch. Phần 2 tiếp theo đến “Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!”. Đoạn này tác giả chứng minh đức tính giản dị của Bác thể hiện trong đời sống và trong mối quan hệ với mọi người. Phần 3 tiếp theo đến “trong thế giới ngày nay”. Đoạn 3 nói về đời sống giản dị của Bác hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp. Phần 4 là đoạn còn lại, về sự giản dị trong lời nói và bài viết của Bác, sức ảnh hưởng của phẩm chất Hồ Chí Minh tới nhân dân, dân tộc.

Bạn đang xem: Giới thiệu tác phẩm Đức tính giản dị của Bác Hồ

2. Đặc sắc nội dung, nghệ thuật

Nói về nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài trước hết phải nói đến việc sử dụng luận điểm ngắn gọn, tập trung; luận cứ xác đáng, toàn diện. Trong đoạn trích tác giả sử dụng hệ thống luận điểm, luận cứ để chứng minh, kết hợp với lời bình luận, giải thích sâu sắc như: sự khắc khổ của Bác không nằm ở lối sống khắc khổ của người tu hành, hay các nhà hiền triết; sự giản dị về đời sống vật chất làm nổi bật sự phong phú về đời sống tinh thần, tâm hồn, tình cảm của Bác. Bài viết còn có một hệ thống dẫn chứng phong phú, cụ thể, xác thực. Đặc biệt tư tưởng giá trị của bài văn vẫn còn thể hiện sâu sắc hơn qua sự kết hợp phương pháp nghị luận chứng minh với các phương pháp, biện pháp khác như giải thích, nêu vấn đề.

Đọc bài viết ta sẽ càng yêu thêm một vị lãnh tụ đã hi sinh cả đời mình cho dân tộc. Nhưng hơn hết bài viết muốn nhắn nhủ tới tất cả chúng ta rằng hãy học tập, rèn luyện, hành động và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Giới thiệu tác phẩm “Đức tính giản dị của Bác Hồ” sẽ cung cấp thêm những đơn vị kiến thức về tác phẩm cũng như những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé!

1. Bố cục

“Đức tính giản dị của Bác Hồ” là tác phẩm được Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chúng ta có thể chia đoạn trích thành 4 phần. Phần 1 từ đầu đến “trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”. Ở đoạn này tác giả khẳng định phẩm chất cao quý, không mai một theo thời gian của Hồ chủ tịch. Phần 2 tiếp theo đến “Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi!”. Đoạn này tác giả chứng minh đức tính giản dị của Bác thể hiện trong đời sống và trong mối quan hệ với mọi người. Phần 3 tiếp theo đến “trong thế giới ngày nay”. Đoạn 3 nói về đời sống giản dị của Bác hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp. Phần 4 là đoạn còn lại, về sự giản dị trong lời nói và bài viết của Bác, sức ảnh hưởng của phẩm chất Hồ Chí Minh tới nhân dân, dân tộc.

2. Đặc sắc nội dung, nghệ thuật

Nói về nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài trước hết phải nói đến việc sử dụng luận điểm ngắn gọn, tập trung; luận cứ xác đáng, toàn diện. Trong đoạn trích tác giả sử dụng hệ thống luận điểm, luận cứ để chứng minh, kết hợp với lời bình luận, giải thích sâu sắc như: sự khắc khổ của Bác không nằm ở lối sống khắc khổ của người tu hành, hay các nhà hiền triết; sự giản dị về đời sống vật chất làm nổi bật sự phong phú về đời sống tinh thần, tâm hồn, tình cảm của Bác. Bài viết còn có một hệ thống dẫn chứng phong phú, cụ thể, xác thực. Đặc biệt tư tưởng giá trị của bài văn vẫn còn thể hiện sâu sắc hơn qua sự kết hợp phương pháp nghị luận chứng minh với các phương pháp, biện pháp khác như giải thích, nêu vấn đề.

Đọc bài viết ta sẽ càng yêu thêm một vị lãnh tụ đã hi sinh cả đời mình cho dân tộc. Nhưng hơn hết bài viết muốn nhắn nhủ tới tất cả chúng ta rằng hãy học tập, rèn luyện, hành động và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!