Tổng hợp

Điều kiện và thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất

Điều kiện cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất? Thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất?

Bạn đang xem: Điều kiện và thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất

Đất đai luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi đất đai có giá trị vô cùng lớn đối với mỗi người. Nhiều vấn đề được phát sinh liên quan đến đất đai và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng vì không am hiểu pháp luật. Đặc biệt là khi chủ sở hữu hoặc người quản lý có nhu cầu cho thuê lại đất. Vậy, điều kiện và thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề nêu trên.

  

Căn cứ pháp lý: Luật lao động 2013.

1. Điều kiện cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất

Căn cứ theo quy định tại điều 188 của Luật lao động 2013 quy định về điều kiện thực hiện quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất như sau:

– Người sử dụng đất được thực hiện các quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

+ Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất đang có nhu cầu cho thuê.

+ Đất không có tranh chấp, tức là không xảy ra tranh chấp đối với các hộ liền kề hoặc các cá nhân, tổ chức khác.

+ Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Tức là thửa đất này đang là tài sản bị kê biên để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với người khác do Tòa án tuyên.

+ Trong thời hạn sử dụng đất. Tùy thuộc vào từng loại đất và mục đích sử dụng đất mà mỗi loại đất tại những địa phương sẽ có thời hạn sử dụng đất khác nhau.

– Ngoài các điều kiện quy định tại nêu tren thì người sử dụng đất khi thực hiện các quyền cho thuê cho quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 193 của Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;

– Mục đích sử dụng đối với diện tích đất thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Luật đất đai. Cụ thể là người được nhà nước cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, việc thực hiện thủ tục cho thuê hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

2. Thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất

Giống như những thủ tục liên quan đến đất đai khác thì  thuê lại quyền sử dụng đất cũng cần phải tiến hành làm thủ tục tại cơ quan nhà nước nơi có bất động sản. Cụ thể thủ tục  cho thuê lại quyền sử dụng đất cần phải đăng ký biến động quyền sử dụng đất trong trường hợp cho thuê lại.

Thứ một, hồ sơ cần chuẩn bị

 • Hợp đồng, văn bản về việc cho thuê lại quyền sử dụng đất;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;
 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu 09/ĐK

– Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 (nếu có):

+ Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính); Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có).

+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Thứ hai, trình tự thủ tục thực hiện

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận, huyện nếu là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nộp trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.danang.gov.vn.
– Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ và nhận kết quả bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai.

Bước 3: Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, điều kiện thực hiện thủ tục và thực hiện các công việc sau đây:

– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
– Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
– Chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

– Xác nhận vào bản chính giấy tờ việc đã cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Thứ ba, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

– Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận.

– Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đối với trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận.

 1. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Văn phòng Đăng ký đất đai (đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn gắn liền với quyền sử dụng đất ở).
 2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
 3. Cơ quan phối hợp: UBND xã, cơ quan thuế, kho bạc.

Thứ tư, cách thức thực hiện

Hồ sơ được nộp theo một trong các phương thức sau đây:

 1. Qua hệ thống đăng ký trực tuyến (Bản scan theo thành phần, số lượng hồ sơ bên dưới và khi nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc khi nhận kết quả trong trường hợp không phải nộp nghĩa vụ tài chính thì nộp bản gốc để đăng ký biến động);
 2. Nộp trực tiếp

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc địa điểm theo nhu cầu đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về địa điểm.

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

 1. Qua đường bưu điện.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Thứ năm, thời hạn giải quyết

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Cụ thể:

+ Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, trong trường hợp cho thuê lại quyền sử dụng đất là không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục theo nhu cầu về thời gian thì thời gian giải quyết thủ tục được thực hiện theo thỏa thuận giữa người có nhu cầu và Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nhưng không quá thời gian thực hiện thủ tục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Như vậy đối với thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất cá nhân, tổ chức cần tiến hành thực hiện đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi có bất động sản cần cho thuê lại. Việc thực hiện thủ tục này giúp cho cơ quan nhà nước thuận tiện cho quá trình quản lý và ban hành các chính sách hỗ trợ cho người dân. Trường hợp cá nhận tổ chức chưa thực hiện thủ tục đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của THPT Lê Minh Xuân về điều kiện và thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất mới nhất. Trường hợp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!