Tổng hợp

Điều kiện và quy chế được xét tuyển đặc cách viên chức

Điều kiện được xét tuyển đặc cách viên chức? Quy chế xét tuyển đặc cách viên chức ?

Bạn đang xem: Điều kiện và quy chế được xét tuyển đặc cách viên chức

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm trong đó có Đảng và Nhà nước ta đó chính là việc xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước ngày càng hiệu quả và đạt chất lượng. Và một trong những vấn đề cần phải quan tâm đó chính là chất lượng của đội ngũ công viên chức. Vậy, điều kiện và quy chế được xét tuyển đặc cách viên chức theo quy định của nước ta hiện nay như thế nào? Hy vọng phạm vi bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề nêu trên.

  

Căn cứ pháp lý:

–       Luật viên chức năm 2012;

–       Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

–       Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

–       Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

1. Điều kiện được xét tuyển đặc cách viên chức

Thứ nhất, điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

Căn cứ tại Điều 4 của Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định như sau:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức. Cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển. Đơn này có thể lấy tại văn bản ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV hoặc lên trang web THPT Lê Minh Xuân để tra cứu và lấy mẫu tải về.

+ Có lý lịch rõ ràng như địa chỉ nơi sinh ra, địa chỉ cư trú, họ tên cha mẹ, anh em ruột,…

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm như bằng cử nhân, bằng học nghề, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc văn bằng chứng nhận năng khiếu về âm nhạc, hội họa,…

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. Đủ ở đây được hiểu là những người có sức khỏe bình thường, không mắc các bệnh về tim mạch, não…Mục đích của việc ban hành những quy định này nhằm đảm bảo người lao động có thể có đủ sức khỏe để chịu được áp lực công việc, tính chất công việc…

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Lưu ý: Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự. Những người này lầ những người bị hạn chế về khả năng nhận thức…

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

–      Những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Như vậy không phải bất kỳ chủ thể nào cũng có thể được xét tuyển viên chức mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như sức khỏe, bằng cấp, lý lịch cá nhân…Việc quy định cụ thể như thế này nhằm giúp cho bộ máy nhà nước có thể có được những viên chức ưu tú, từ đó giúp hoạt động làm việc được hiệu quả hơn rất nhiều.

Thứ hai, căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định ở nội dung trên và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp sau:

– Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

+ Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

+ Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

+ Cán bộ, công chức cấp xã;

+ Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

– Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

– Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2. Quy chế xét tuyển đặc cách viên chức 

– Khi xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp những cá nhân đã có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm và người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch. Hội đồng kiểm tra sát hạch có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức;

+ Một ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là người của bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức;

+ Các Ủy viên khác là đại diện một số bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan đến vị trí tuyển dụng do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

+ Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

+ Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

+ Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng kiểm tra, sát hạch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thống nhất kết quả tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều này trước khi quyết định tuyển dụng theo thẩm quyền.

Việc tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp được quy định  trên để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên trong đơn vị sự nghiệp công lập thì quy trình tiếp nhận vào viên chức được quy định ở mục trên được thực hiện đồng thời với quy trình về công tác bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức không phải ban hành quyết định tiếp nhận vào viên chức mà quyết định bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển dụng viên chức.

 Trường hợp người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức theo quy định tại Nghị định 29/2012/NĐ-CP được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Như vậy, đối với những quy định về việc xét tuyển đặc cách viên chức cần phải đáp ứng một số điều kiện nêu trên để có thể được tuyển. Mục đích của những quy định trên là nhằm xây dựng một hệ thống viên chức có đủ trình độ, học thức và nhân cách tốt để có thể cống hiến vào sự phát triển của đất nước. Từ đó góp phần đạt hiệu quả vào quá trình xây dựng đất nước ngày càng hiện đại, giải quyết được những vấn đề khó khăn trong quá  trình thực hiện các thủ tục hành chính cũng như chất lượng công việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của THPT Lê Minh Xuân về điều kiện và quy chế để được xét tuyển đặc cách viên chức. Trường hơp có thắc mắc xin vui lòng liên hệ để được giải đáp cụ thể.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!