Tổng hợp

Điều kiện, trình tự thủ tục kết hôn với công an mới nhất 2022

Điều kiện, trình tự thủ tục kết hôn với công an mới nhất năm 2022. Để được kết hôn với người làm trong ngành công an cần những yêu cầu điều kiện gì? Trình tự thủ tục kết hôn với công an?

Gia đình được coi là tế bào của xã hội, là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định. Gia đình cũng chính là nền tảng của xã hội, nơi sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục các thế hệ tương lai của đất nước, nơi gìn giữ và phát triển các nét đặc trưng văn hóa, truyền thống của một dân tộc, một quốc gia.

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn. Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình, trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của công dân. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Tuy nhiên để kết hôn với các chiến sỹ công an, quân nhân thì có thêm các quy định đặc thù của ngành.

Bạn đang xem: Điều kiện, trình tự thủ tục kết hôn với công an mới nhất 2022

→ Để được tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn với công an, tư vấn luật hôn nhân trực tuyến miễn phí, vui lòng gọi cho chúng tôi qua Hotline: .

1. Điều kiện, trình tự thủ tục kết hôn mới nhất năm 2022

Để kết hôn thì điều đầu tiên phải tuân thủ quy định kết hôn của Luật hôn nhân gia đình cụ thể cần đáp ứng các điều kiện sau:

Theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân gia đình 2014 về điều kiện kết hôn như sau:

+) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

+) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

+) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:

+) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân gia đình 2014.

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Việc kết hôn không thuôc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau:

-) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

-) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

-) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

-) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

2. Để được kết hôn với người làm trong ngành công an cần những yêu cầu điều kiện gì?

Ngoài những điều kiện nêu tại mục 1, nếu bạn muốn kết hôn với người đang phục vụ trong ngành công an nhân dân thì còn phải đáp ứng các điều kiện đặc thù của ngành công an, cụ thể là không thuộc một số trường hợp sau:

– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Theo các văn bản nội bộ của Bộ Công an ban hành để được đăng ký kết hôn với công an, cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền ngoài các điều kiện chung của công dân Việt Nam nêu trên còn tiến hành thẩm tra lý lịch cá nhân và lý lịch ba đời của người còn lại nếu không phục vụ trong ngành công an. Theo đó nếu khi thẩm tra lý lịch mà rơi vào các trường hợp sau thì sẽ không được kết hôn với người phục vụ trong công an:

– Về lý lịch cá nhân:

+ Tôn giáo: Không chấp nhận các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Tin lành, Cơ đốc,…;

+ Dân tộc: Không chấp nhận người có dân tộc Hoa;

+ Không được có tiền án hoặc đang chấp hành bản án, chưa được xóa án tích;

+ Quốc tịch: Việt Nam, tuy nhiên người nước ngoài kể cả đã nhập quốc tịch Việt Nam cũng không được kết hôn với người phục vụ trong công an nhân dân;

– Về lý lịch gia đình:

+ Thẩm tra lý lịch ba đời: Đời thứ nhất bao gồm ông, bà bao gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; Đời thứ hai bao gồm cha mẹ, cô, gì, chú, bác ruột; Đời thứ ba bao gồm bản thân và anh, chị, em ruột, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha. Kể cả trường hợp gia đình có Đảng viên vẫn thẩm tra lý lịch ba đời.

+ Gia đình không được có ai tham gia Ngụy quân, Ngụy quyền hoặc làm tay sai cho chế độ phong kiến;

+ Gia đình không được có ai có tiền án hoặc đang chấp hành bản án hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích;

+ Về tôn giáo: Không tham gia tôn giáo;

+ Về quốc tịch: Buộc quốc tịch phải là Việt Nam, tuy nhiên người nước ngoài nhập quốc tịch Việt Nam cũng không đủ điều kiện kết hôn;

+ Về dân tộc: Gia đình nếu có người thuộc dân tộc Hoa thì không đủ điều kiện.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại: – Một cuộc gọi, giải quyết mọi vấn đề pháp luật.

TƯ VẤN MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư! Em họ Khổng, gia đình 3 đời nhà em tính từ đời ông nội đều mang Quốc tịch Việt Nam, là người Việt, dân tộc Kinh, theo Phật Giáo. Nhưng ông cố của em là người Hoa, gia đình em theo cách mạng. Vậy cho em hỏi em có được đăng kí kết hôn với người trong ngành công an được không?

Luật sư tư vấn:

3. Điều kiện để kết hôn với công an

Để có thể kết hôn với công an, trước hết bạn phải đáp ứng các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Các trường hợp cấm kết hôn gồm có:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;

+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Ngoài ra, bạn muốn kết hôn với người đang phục vụ trong ngành công an nhân dân thì còn phải đáp ứng các điều kiện đặc thù của ngành công an, cụ thể là không thuộc một số trường hợp sau:

– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Ngoài ra có một số quy định khác nhưng tùy thuộc vào từng vị trí công việc cụ thể.

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình 3 đời nhà bạn tính từ đời ông nội đều mang Quốc tịch Việt Nam, là người Việt, dân tộc Kinh, theo Phật Giáo. Nhưng ông cố của bạn là người Hoa, gia đình em theo cách mạng, có thể bạn vẫn được kết hôn với người trong ngành công an. Tuy nhiên, để biết rõ hơn về việc bạn có đủ điều kiện kết hôn với công an hay không thì bạn nên nhờ người yêu bạn hỏi rõ tại đơn vị về trường hợp này.

→ Mọi vấn đề thắc mắc khác về pháp luật hôn nhân vui lòng liên hệ Hotline: – Tổng đài tư vấn luật hôn nhân gia đình trên toàn quốc.

4. Trình tự thẩm tra lý lịch khi kết hôn với công an 

Đối với người hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù công an thì yêu cầu kết hôn quy định chặt chẽ hơn về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân như sau:

Trước khi kết hôn chiến sỹ công an phải làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng tùy vào mức độ tình cảm của hai bên. Sau đó, chiến sỹ làm đơn xin kết hôn gồm 02 đơn, gửi thủ trưởng đơn vị và gửi phòng tổ chức cán bộ. Đồng thời người bạn đời của chiến sĩ Công an phải kê khai lý lịch, trong lý lịch phải khai cả ba đời.

Trình tự thẩm tra lý lịch đối với người đang có dự định kết hôn với công an như sau:

Tiến hành thẩm tra lý lịch ba đời đối với người yêu của chiến sĩ công an và người thân của họ:

+ Đời thứ nhất: ông, bà bao gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

+ Đời thứ hai: cha mẹ, cô dì, chú bác ruột;

+ Đời thứ 3: bản thân người có dự định kết hôn với công an, anh, chị em ruột, anh chị em cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha.

Lưu ý: dù là Đảng viên nhưng cũng phải tiến hành thẩm tra lý lịch ba đời.

Tiến hành thẩm tra lý lịch ba đời dựa trên những tiêu chí như: quốc tịch, tôn giáo, tiền án, công việc,….

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm tra, xác minh người bạn đời và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc. Thời gian thẩm tra, xác minh từ 2 đến 4 tháng. nếu không có gì trở ngại thì Phòng Tổ chức cán bộ sẽ gửi Thông báo cho phép xây dựng gia đình đến đơn vị công tác, lúc đó các bên mới tiến hành đăng ký kết hôn và tổ chức cưới.

5. Trình tự thủ tục kết hôn với người trong ngành công an

Nếu các bạn đủ điều kiện kết hôn thì người chiến sĩ công an sẽ tiến hành quy trình thủ tục như sau:

– Trước hết người chiến sĩ phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, không đưa ra quyết định kết hôn nếu như các bên không vì mục đích xây dựng hạnh phúc gia đình;

– Chiến sĩ công an tiến hành nộp đơn xin tìm hiểu nộp lên cho thủ trưởng đơn vị;

– Sau khoảng thời gian tìm hiểu từ 03 đến 06 tháng, chiến sĩ công an nộp 02 đơn xin kết hôn. Một đơn gửi đến thủ trưởng đơn vị, một đơn gửi đến phòng Tổ chức cán bộ;

– Người có dự định kết hôn với chiến sĩ công an tiến hành kê khai lý lịch ba đời của bản thân và gia đình mình;

– Sau khi nhận được bản kê khai lý lịch 03 đời, phòng Tổ chức cán bộ sẽ có trách nhiệm tiến hành thẩm tra lý lịch của người dự định kết hôn với chiến sĩ công an và gia đình họ tại nơi sinh sống và làm việc;

– Sau thời gian thẩm định dao động từ khoảng 02 đến 04 tháng, phòng Tổ chức cán bộ sẽ gửi văn bản đồng ý hoặc không đồng ý cho phép việc kết hôn của chiến sĩ công an về tại đơn vị người này đang công tác.

Sau khi có giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của thủ trưởng đơn vị, bạn cùng người yêu bạn sẽ nộp hồ sơ xin đăng ký kết hôn đến ủy ban nhân dân cấp xã. Hồ sơ đăng ký kết hôn cần có:

-Đơn đăng ký kết hôn

-Sổ hộ khẩu của hai bên

-Chứng minh nhân dân

– Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân.

→ Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! Để được hỗ trợ tư vấn pháp luật qua điện thoại, lắng nghe ý kiến chính thức từ Luật sư, quý khách hàng vui lòng gọi cho chúng tôi qua Tổng đài Luật sư:

6. Bố là lính Ngụy thì con có được kết hôn với công an không?

Tóm tắt câu hỏi:

Ông nội em làm cách mạng nhưng ba em lại đi lính ngụy, làm y tá trong bệnh viện ấy ạ. Nay e muốn kết hôn với người làm công an thì phải làm sao ạ? 

Luật sư tư vấn:

Do có những đặc thù riêng về vấn đề bí mật và an ninh quốc gia, trước khi kết hôn với người trong ngành công an bạn và gia đình bạn sẽ phải thẩm tra lý lịch ba đời về các điều kiện cơ bản mà không thuộc các trường hợp sau

– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Như vậy, như những gì đã trình bày trong trường hợp của bạn, nếu bố bạn làm lính Ngụy thì sẽ thuộc trường hợp không được kết hôn với người trong ngành công an.

Tuy nhiên, nếu bạn thấy nếu bố bạn không thuộc các trường hợp của con để cấm kết hôn với người trong ngành công an thì bạn có thể  tự viết đơn xin tìm hiểu gia đình, viết hai đơn, một đơn nộp cho đơn vị công tác, một đơn nộp cho Phòng tổ chức cán bộ để xin xác minh. Sau đó Phòng Tổ chức cán bộ sẽ thẩm tra, xác minh lí lịch của bạn để xem bạn có đủ điều kiện không.

7. Người gốc Hoa có được kết hôn với công an không?

Tóm tắt câu hỏi:

Kính chào luật sư, phiền luật sư giúp em với ạ! Em là người gốc Hoa, bạn trai em là công an. Theo em tìm hiểu thì em được bết Công An không dduocj kết hôn với người gốc Hoa. Em có thể làm cách nào hay đơn từ thủ tục gì để được kết hôn mà bạn trai em không phải ra khỏi ngành không luật sư? Cậu ruột em là liệt sĩ, nhà em không ai có tiền án tiền sạu, không ai theo chế độ cũ, lý lịch tốt. Em nên làm gì đây luật sư. Kính nhờ luật sư xem xét và chỉ dẫn. chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Theo trình bày của bạn thì bạn muốn kết hôn với người trong ngành công an, do đó ngoài việc đáp ứng đủ điều kiện về đăng ký kết hôn theo Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì bạn phải đáp ứng được điều kiện riêng về kết hôn với người trong ngành công an. Lúc này, khi muốn kết hôn với người trong ngành công an thì bạn sẽ bị xét lý lịch 3 đời theo dòng máu trực hệ. Nội dung khi xét lí lịch 3 đời như sau:

  • Gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến; Tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975.
  • Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;
  • Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành, Đạo hồi;
  • Có gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa;
  • Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (Kể cả khi đã nhập tịch tại Việt Nam).

Như vậy, trong trường hợp lí lịch của bạn không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì có thể bạn sẽ không được kết hôn với công an. Tuy nhiên, việc bạn có được kết hôn với nhau được hay không phụ thuộc phần nhiều vào kết quả thẩm tra lý lịch mà bên phía cơ quan của người yêu bạn tiến hành.

8. Thủ tục đăng ký kết hôn với công an

Tóm tắt câu hỏi:

Cháu đang làm công an ở Đồng Nai. Cháu năm nay 27 tuổi cháu muốn cưới vợ nhưng không ở trong lực lượng. Vậy cho cháu hỏi thủ tục để làm đăng ký kết hôn thì phải làm như thế nào. Cháu cảm ơn bác luật sư.

Luật sư tư vấn:

Để hai bạn kết hôn với nhau, trước hết hai bạn phải đáp ứng các điều kiện kết hôn quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân gia đình 2014:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Ngoài ra, vì bạn đang công tác trong ngành công an nên bạn và bạn gái cũng cần tuân thủ các quy định về điều kiện kết hôn với cán bộ nhân viên hoạt động trong khối ngành công an.

Về thủ tục để kết hôn với người đang hoạt động trong lực lượng Công an, người đang công tác trong ngành Công an khi kết hôn thì thực hiện thủ tục sau: 

– Chiến sỹ công an chủ động làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng tùy theo mức độ tình cảm của hai người;

– Tiếp theo chiến sỹ công an làm đơn xin kết hôn gồm 02 đơn. 1 đơn gửi thủ trưởng đơn vị, 1 đơn gửi phòng tổ chức cán bộ;

– Người dự định kết hôn với chiến sĩ công an làm đơn để kê khai lý lịch trong phạm vi 03 đời của mình;

– Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiến hành thẩm tra lý lịch, xác minh người mà chiến sỹ công an dự định kết hôn và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc. Thời gian tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch nói trên khoảng từ 2 đến 4 tháng.

– Sau khi thẩm định lý lịch, phòng tổ chức cán bộ ra quyết định có cho phép kết hôn hay không. Nếu đồng ý cho chiến sỹ công an đó kết hôn với người chiến sỹ đó dự định cưới thì Phòng tổ chức cán bộ gửi quyết định về đơn vị nơi chiến sỹ ấy công tác.

Khi Phòng tổ chức cán bộ đồng ý, hai bạn cần thực hiện việc đăng ký kết hôn thủ tục kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014. Theo các Điều 17, Điều 18 Luật hộ tịch 2014 thì khi đăng ký kết hôn, mỗi bên nam nữ phải khai vào một Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định kèm theo xác nhận tình trạng hôn nhân; xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và Hộ khẩu. Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt, đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu hai bên cho biết ý muốn tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký kết hôn và Giấy chứng nhận kết hôn. Hai bên nam, nữ ký vào Giấy chứng nhận kết hôn và sổ đăng ký kết hôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho mỗi bên vợ, chồng một bản chính Giấy chứng nhận kết hôn, giải thích cho hai bên về quyền và nghĩa vụ của vợ, chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

9. Bố theo đạo con gái có được kết hôn với công an

Tóm tắt câu hỏi:

Xin luật sư cho hỏi. Gia đình nhà người yêu em thì bố mẹ đã ly dị từ khi người yêu em còn 1 hay 2 tuổi, hiện nay không biết ở đâu, lấy vợ 2 vợ 3 không cũng không rõ mà bố người yêu em lại theo đạo. Hiện giờ người yêu em ở với mẹ và bà ngoại và không dính dáng một chút gì bên đạo kể cả trên giấy tờ. Vậy xin hỏi luật sư là em đang làm công an liệu có bọn em có đến được với nhau không. Xin cảm ơn luật sư?

Luật sư tư vấn:

Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân gia đình 2014 về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Điều kiện đăng ký kết hôn gồm:

+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hiện tại không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về vấn đề cấm kết hôn giữa những người làm công an với những công dân khác khi họ vẫn đủ điều kiện đăng ký kết hôn.

Theo nội dung bạn trình bày, mặc dù bố bạn gái bạn đã ly hôn, tuy nhiên quan hệ cha con không đồng thời chấm dứt mà chỉ chấm dứt quan hệ hôn nhân giữa mẹ bạn và bố bạn, tất cả thông tin giấy tờ của cá nhân bạn đều có thông tin bố bạn nên khi thẩm tra lý lịch sẽ bao gồm thông tin của bố bạn.

Ngoài những điều kiện kết hôn nêu trên, vì bạn muốn theo ngành công an nên bên cạnh việc cả hai bạn phải đáp ứng được các điều kiện trên thì người muốn kết hôn với công an (tức bạn trai của bạn) còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Ngụy quân, Ngụy quyền.

+ Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù.

+ Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…

+ Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa.

+ Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập quốc tịch).

Đây là quy chế riêng của ngành, nếu đáp ứng được các điều kiện nêu trên hai bạn có thể đăng ký kết hôn, kết quả thẩm tra phụ thuộc vào kết quả thẩm tra của phòng tổ chức cán bộ tại đơn vị bạn đang công tác.

10. Điều kiện thi vào ngành công an và kết hôn với công an

Tóm tắt câu hỏi:

Cho em hỏi: Mẹ em có chồng mới không theo Ngụy, nhưng bên phía ông nội của ba ruột em hồi xưa bị bắt theo Ngụy. Và nhà em có dì, cậu theo Đạo; chị du học, dự là sẽ định cư bên nước ngoài. Nhà có anh họ đi tù vì đánh nhau. Như vậy thì em có được theo ngành công an và lấy công an không?

Luật sư tư vấn:

* Thứ nhất, việc theo ngành công an:

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCA quy định tiêu chuẩn tuyển chọn như sau:

“2. Tiêu chuẩn tuyển chọn:

a) Tiêu chuẩn chính trị

– Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đối với cán bộ, học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có thể tuyển thanh niên ưu tú, đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Công dân có chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ, tốt nghiệp đại học hệ chính quy hạng giỏi, xuất sắc có thể tuyển những người chưa là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc chưa là đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Đảm bảo các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.”

Như bạn trình bày, ông nội của ba ruột em hồi xưa bị bắt theo Ngụy, nhà có dì, cậu theo Đạo; chị du học, dự là sẽ định cư bên nước ngoài thì bạn có thể sẽ không đủ điều kiện thi vào ngành công an. Để biết chính xác về điều kiện này, bạn nên tới trực tiếp cơ quan công an cấp tỉnh nơi bạn đang cư trú để hỏi rõ.

* Thứ hai, về kết hôn với người trong ngành công an:

Trước tiên, hai bạn phải đảm bảo các điều kiện kết hôn của công dân theo quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014 như sau:

“Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Ngoài những điều kiện kết hôn như trên, thì bạn phải đảm bảo các điều kiện kết hôn với người trong ngành công an theo quy chế ngành công an như sau:

– Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

– Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

– Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch);

– Một số điều kiện khác tùy quy định của từng địa phương.

Theo thông tin bạn cung cấp, ông nội của ba ruột em hồi xưa bị bắt theo Ngụy, nhà có dì, cậu theo Đạo; chị du học, dự là sẽ định cư bên nước ngoài thì có thể không đảm bảo được các điều kiện kết hôn với người trong ngành công an. 

Để biết thông tin chính xác, bạn hỏi rõ tại cơ quan nơi người yêu bạn làm việc để biết cụ thể hơn.

11. Ông bà ngoại ly hôn cháu có được kết hôn với công an không?

Tóm tắt câu hỏi:

luật sư cho em hỏi. em có người yêu là công an. anh ấy muốn kết hôn cùng em. nhưng em đang phân vân. Bên nội em thì không có gì bất thường, nhưng bên ngoại của em có ông ngoại đã li dị với bà ngoại em đã lâu từ khi mẹ em mới chào đời và ông ấy đã sống chung với ngừoi khác có gia đình bên mỹ. Liệu em có đủ điều kiện để kết hôn với anh ấy không ạ? em cảm ơn. xin luật sư gửi qua mail giúp em ạ. ?

Luật sư tư vấn:

Tại Điều 8 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

” 1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.”

Theo như bạn cung cấp thì người yêu bạn là công an thì ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì còn phải đảm bảo các quy chế nội bộ của ngành.Cụ thể là trước khi kết hôn phải trải qua thẩm tra lý lịch ba đời và những trường hợp sau đây thì sẽ không được kết hôn với người trong ngành:

– Gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến; tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975;

– Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án,tiền sự hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành, Đạo hồi;

– Có gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa (Trung Quốc);

– Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (Kể cả khi đã nhập tịch tại Việt Nam).

Như vậy, lý lịch của bạn có thể đủ điều kiện kết hôn với sỹ quan công an. Tuy nhiên hiện nay việc kết hôn với sỹ quan công an không được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật mà được quy định riêng trong quy chế nội bộ của ngành vì vậy bạn nên liên hệ trực tiếp đơn vị người yêu bạn để biết rõ hơn.

12. Thời gian thẩm tra để kết hôn với công an là bao lâu?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào luật sư,Cháu xin được tư vấn về thời gian để kết hôn với quân nhân ạ. Bình thường cháu thấy phải đợi một năm mới được xác nhận việc kết hôn. Thưa luật sư,Có trường hợp nào ngắn hơn không ạ? Nhà cháu ba đời đều theo cách mạng và có cậu và ông cố là liệt sĩ,ngoài ra có ba đứa em con chú là sĩ quan quân đội vậy khi cháu yêu quân nhân thì thời gian kết hôn của cháu có cần thiết kéo dài một năm hay không ạ? Cháu cảm ơn luật sư .Chúc luật sư sức khỏe. ?

Luật sư tư vấn:

Theo thắc mắc của bạn thì bạn đang muốn tìm hiểu các thông tin về việc kết hôn với người trong ngành quân đội. Để thực hiện việc này, ngoài việc tuân thủ các điểu kiện cơ bản về kết hôn giữa nam – nữ quy định tại Điều 8 Luật hôn nhân gia đình 2014 thì bạn còn phải đảm bảo các điều kiện về nhân thân, gia đình khi kết hôn với người công tác trong ngành quân đội.

Đối với người muốn kết hôn với người công tác trong ngành quân đội thì bản thân người đó và gia đình phải không thuộc các trường hợp sau:

+ Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

+ Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù;

+ Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành…;

+ Gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

+ Bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch)

Như vậy, khi xác định bản thân và gia đình đáp ứng đầy đủ các quy định riêng của ngành cũng như các nguyên tắc chung khi kết hôn thì hai bạn có thể tiến hành các thủ tục cần thiết để kết hôn.

thoi-gian-tham-tra-de-ket-hon-voi-cong-an-la-bao-lau.

Luật sư tư vấn thời gian xác minh lý lịch kết hôn:

Về thủ tục để kết hôn với người đang hoạt động trong lực lượng Công an, người đang công tác trong ngành Công an khi kết hôn thì thực hiện thủ tục sau: 

– Chiến sỹ công an chủ động làm đơn tìm hiểu để kết hôn trong thời gian từ 03 đến 06 tháng tùy theo mức độ tình cảm của hai người;

– Tiếp theo chiến sỹ công an làm đơn xin kết hôn gồm 02 đơn. 1 đơn gửi thủ trưởng đơn vị, 1 đơn gửi phòng tổ chức cán bộ;

– Người dự định kết hôn với chiến sĩ công an làm đơn để kê khai lý lịch trong phạm vi 03 đời của mình;

– Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm tiến hành thẩm tra lý lịch, xác minh người mà chiến sỹ công an dự định kết hôn và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc. Thời gian tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch nói trên khoảng từ 2 đến 4 tháng.

– Sau khi thẩm định lý lịch, phòng tổ chức cán bộ ra quyết định có cho phép kết hôn hay không. Nếu đồng ý cho chiến sỹ công an đó kết hôn với người chiến sỹ đó dự định cưới thì Phòng tổ chức cán bộ gửi quyết định về đơn vị nơi chiến sỹ ấy công tác.

Như vậy, việc thẩm tra lý lịch người muốn kết hôn với người trong ngành công an thì cần phải làm theo đúng các thủ tục, trình tự nhất định và đó là các bước bắt buộc. Do đó, hoạt động thẩm tra phải hoàn thành, đồng thời đủ điều kiện về lý lịch thì mới có thể tiến hành việc kết hôn theo quy định của pháp luật. Về thời gian thẩm tra hoàn toàn tùy thuộc vào tính chất phức tạp của thông tin cần thẩm tra, nếu thông tin lý lịch cần thẩm tra không phức tạp thì thời gian thẩm tra sẽ nhanh chóng. 

Căn cứ vào đó, cũng theo trình bày của bạn thì nhà bạn ba đời đều theo cách mạng và có cậu, ông cố là liệt sĩ. Ngoài ra có ba đứa em con chú là sĩ quan quân đội. Trong trường hợp nhân thân, lý lịch rõ ràng, không vướng mắc gì thì có thể thời gian điều tra sẽ được rút ngắn hơn nhưng trường hợp khác nhưng không có khoảng thời gian cụ thể về việc rút ngắn hơn bao lâu.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!