Tổng hợp

Cách thức tham gia học để lấy chứng chỉ hành nghề luật sư

Cách thức tham gia học để lấy chứng chỉ hành nghê luật sư. Muốn tham gia học để lấy chứng chỉ hành nghê luật sư phải làm như thế nào? Điều kiện để trở thành luật sư.

Bạn đang xem: Cách thức tham gia học để lấy chứng chỉ hành nghề luật sư

Đất nước chúng ta đang trong giai đoạn hội nhập với quốc tế, xã hội ngày càng phát triển, dân trí cao nên dễ dàng phát sinh các mâu thuẫn giữa các cá nhân với nhau, giữa các tổ chức với cá nhân, giữa các cá nhân với tổ chức khi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

Do đó, cần có một người có kinh nghiệm am hiểu về pháp luật để giải thích, giải quyết mâu thuẫn đó thì luật sư là một trong những người có hiểu biết pháp luật sẽ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, trợ giúp pháp lý cho các bên tranh chấp giúp cho các bên giảm thiểu mâu thuẫn, giúp cho các cơ quan nhà nước, đảm bảo cho các hoạt động của các cơ quan này diễn ra đúng pháp luật trong tất cả các ngành và thống thống nhất trên toàn lãnh thổ, nhằm giúp mọi người nâng cao ý thức pháp luật nên vai trò của luật sư ngày càng cần thiết và có ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống xã hội hiện nay.

1. Cách thức tham gia học để lấy chứng chỉ hành nghề luật sư:

Có thể hiểu luật sư là một trong những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề theo quy định của Luật luật sư, thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của các cá nhân, cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu sử dụng dich vụ pháp lý.

Để có thể trở thành luật sư thì phải là công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa, chấp hành, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật do các cơ sở đào tạo ngành luật trong phạm vi toàn quốc, đã được đào tạo nghề luật sư tại cơ sở được phép đào tạo, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư tại các văn phòng, công ty luật theo quy định, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư

Để có thể trở thành luật sư thì đầu tiên những người đã có bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư. Hiện nay ở Việt Nam thì có học viện tư pháp là đơn vị sự nghiệp công lập đào tạo nghề luật sư, người học đào tạo luật sư sẽ học là mười hai tháng. Sau khi hoàn thành đào tạo thì những người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư trừ những người được miễn đào tạo nghề luật sư như sau:

+ Những người đã là thẩm phán tòa án nhân dân các cấp, kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân các cấp, điều tra viên của các cơ quan điều tra được miễn đào tạo nghề luật sư.

+ Các giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật thì cũng được miễn đào tạo nghề luật sư.

+ Những người đã là các  thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án nhân dân các cấp, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát của viện kiểm sát nhân dân các cấp; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật thì sẽ miễn đào tạo nghề luật sư.

+ Những người được miễn đào tạo nghề luật sư là những người đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Sau khi có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư thì được tập sự hành nghề tại tổ chức hành nghề luật sư.

Thông thường thì thời gian tập sự hành nghề luật sư là mười hai tháng, trừ trường hợp được miễn tập sự hành nghề luật sư. Thời gian tập sự hành nghề luật sư được tính từ ngày đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư.

Khi tổ chức hành nghề luật sư phân công luật sư hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư. Luật sư hướng dẫn tập sự phải là người có ít nhất ba năm kinh nghiệm hành nghề luật sư và không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật. Tại cùng một thời điểm, một luật sư không được hướng dẫn quá ba người tập sự.

Những người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tập sự tại Đoàn luật sư ở địa phương nơi có trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư mà mình tập sự và được Đoàn luật sư cấp Giấy chứng nhận người tập sự hành nghề luật sư. Đoàn luật sư nói người tập sự hành nghề luật sư sẽ có trách nhiệm giám sát việc tập sự hành nghề luật sư.

Những người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa, không được ký văn bản tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật.

Người tập sự hành nghề luật sư được đi cùng với luật sư hướng dẫn gặp gỡ người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hình sự, nguyên đơn, bị đơn và các đương sự khác trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính khi được người đó đồng ý; giúp luật sư hướng dẫn nghiên cứu hồ sơ vụ, việc, thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến vụ, việc và các hoạt động nghề nghiệp khác; được tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo sự phân công của luật sư hướng dẫn khi được khách hàng đồng ý. Luật sư hướng dẫn phải giám sát và chịu trách nhiệm về các hoạt động của người tập sự hành nghề luật sư quy định của pháp luật.

Những người sau đây sẽ được miễn tập sự hành nghề luật sư bao gồm những người sau đây:

+ Những người được miễn tập sự đã là thẩm phán của các tòa án, kiểm sát viên của viện kiểm sát nhân dân, điều tra viên cao cấp, điều tra viên trung cấp, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật, thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra Viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật được miễn tập sự hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật.

+ Hiện nay, theo quy định của pháp luật thì những người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án nhân dân các cấp, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát của kiểm sát nhân dân các cấp, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.

Ngoài ra những người đã có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Tòa án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì được giảm một nửa thời gian tập sự hành nghề luật sư. theo quy định của pháp luật.

Những người đã đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư gửi Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư. Pháp luật cho phép những người có Chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một Đoàn luật sư để hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật,

Những người đã gia nhập Đoàn luật sư phải làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức hoặc thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này tại địa phương nơi Đoàn luật sư có trụ sở theo quy định của Luật luật sư và các văn bản có liên quan.

2. Cách đăng ký khoá học nghề Luật sư như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Luật sư, luật sư cho e hỏi là để được tham gia học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư thi cần làm những gi ạ và đăng ký như nào ạ. Em mong sơm nhận được phản hồi từ Luật sư. Xin chân thành cảm ơn!?

Luật sư tư vấn:

Hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hiện nay, ở nước ta có hai cơ sở chính đào tạo nghề Luật sư đó là: Học viện Tư pháp cơ sở Hà Nội, Học viện Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn một số cơ sở đào tạo khác.

Theo Điều 12 Luật Luật sư sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về đào tạo nghề luật sư:

1. Người có Bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư.

2. Thời gian đào tạo nghề luật sư là mười hai tháng.

Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

3. Chính phủ quy định về cơ sở đào tạo nghề luật sư.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chương trình khung đào tạo nghề luật sư, việc công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài”.

Như vậy, để được tham gia học lấy chứng chỉ hành nghề luật sư thì bạn chỉ cần đáp ứng điều kiện là đã tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật không phân biệt loại hình đào tạo và có đủ sức khỏe để hoàn thành khóa học.

Về hồ sơ đăng kí tham gia khóa học:

Theo thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghề luật sư khóa 17 năm 2016 của Học viện Tư pháp quy định về việc thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2016, Học viện Tư pháp tuyển sinh các lớp Đào tạo nghề luật sư khoá 17 năm 2016 tại các địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh và các lớp mở tại địa phương.

Hồ sơ tuyển sinh: Mỗi thí sinh nộp 02 hồ sơ theo mẫu của Học viện Tư pháp.

Học viện Tư pháp phát hành hồ sơ cho tất cả các lớp đào tạo nghề luật sư năm 2016 kể từ ngày 04/12/2015 tại Hà Nội, Cơ sở  TP. Hồ Chí Minh và các địa phương có hợp đồng liên kết đào tạo.

Các điều kiện cơ bản để trở thành Luật sư bao gồm: 

Có bằng cử nhân Luật:

Tức là cá nhân phải tốt nghiệp trường Luật, khoa Luật của trường Đại học (thông thường là 4 năm học

Có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Luật sư:

Lớp học được đăng ký tại Học viện tư pháp (quy định hiện hành được học trong 12 tháng), sau đó đạt kết quả qua kỳ thi tốt nghiệp của Học viện tư pháp, và được cấp bằng tốt nghiệp lớp Luật sư.

Trải qua kỳ tập sự tại Tổ chức hành nghề Luật sư:

Sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo Luật sư, cá nhân bắt buộc phải đăng ký tập sự tại 1 tổ chức hành nghề Luật sư với thời gian 12 tháng. 

 Đạt điểm tại kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư:

Sau khi hoàn thành thời gian tập sự, người tập sự được tham gia kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư. và nếu đạt điểm thì được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư. nếu không đạt điểm theo quy định thì được gia hạn tập sự và tham gia kỳ kiểm tra lại.

Và nếu kỳ kiểm tra lại vẫn chưa đạt điểm qua thì người tập sự hành nghề Luật sư phải đăng ký tập sự lại từ đầu (12 tháng nữa).

Cấp chứng chỉ và gia nhập đoàn Luật sư, cấp thẻ hành nghề Luật sư:

Nếu đạt kết quả trong kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư thì cá nhân làm hồ sơ theo quy định để xin cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ tư pháp cấp, cấp thẻ hành nghề Luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp.

Hành nghề Luật sư:

Sau khi được cấp chứng chỉ, gia nhập đoàn, cấp thẻ hành nghề Luật sư thì Luật sư được lựa chọn tổ chức hành nghề Luật sư để hành nghề, hoặc hành nghề với tư cách cá nhân và phải đăng ký với Sở tư pháp địa phương nơi hành nghề.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!