Tổng hợp

Các hình thức đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2022

Có mấy hình thức đầu tư, quy định về các hình thức đầu tư ở Việt Nam. Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2022. Quy định mới của Luật đầu tư 2022 hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Bạn đang xem: Các hình thức đầu tư theo quy định của Luật đầu tư năm 2022

Đối với nền kinh tế thị trường thì hoạt động đầu tư kinh doanh là hoạt động không thể thiếu đó là việc đầu tư vốn để thực hiện việc kinh doanh mang lại lợi nhuận thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, mua cổ phần ở các công ty cổ phần bán ra, hay là đầu tư góp vốn để cùng hoạt động kinh doanh, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, cũng có những chủ thể thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng có thể là hợp đồng hợp tác…hoặc xin được các dự án đầu tư để thực hiện việc đầu tư nhằm thu lại lợi nhuận. Đầu tư theo quy đinh của pháp luật Việt Nam có nhiều hình thức để thực hiện đầu tư cụ thể  như thế nào thì sau đây THPT Lê Minh Xuân xin đưa ra một số quy định của pháp luật như sau:

+ Hình thức đầu tư rất đa dạng phụ thuộc vào nhu cầu của chủ thể có nhu cầu hoạt động kinh doanh theo hình thức đầu tư gồm:

1. Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Khi muốn thực hiện đầu tư thì các chủ thể có thể thành lập nên tổ chức đầu tư, đối với trong nước thì không cần phải có dự án đầu tư trước, tuy nhiên đối với tổ chức kinh tế của nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam để hoạt đông kinh doanh thì trước tiên cần phải có dự án đầu tư, cần có Giấy chứng nhân đầu tư trước khi dầu tư vào Việt Nam, hình thức đầu tư như thế nào, đối tác cũng như phạm vi hoạt động đầu tư, điều kiện hoạt động đầu tư sẽ được thực hiện theo công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên của điều ước quốc tế đó.

Phần sở hữu vốn góp theo tỷ lệ tại công ty niêm yết , tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán, đối với nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa sẽ được thực hiện theo quy định về chuyển hóa của doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Tổ chức kinh tế nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện sau: phải có nhà đầu tư nước ngoài có năm mốt phần trăm vốn điều lệ trở lên, đối với công ty hợp danh thì phải có phần nhiều thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài, tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có vốn điều lệ năm mốt phần trăm trở lên, hoặc là theo hình thức hợp đồng BCC nếu không có vốn điều lệ như trên. Trường hợp tổ chức kinh tế nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam trước đó mà nay có dự án đầu tư mới thì sẽ được thực hiện dự án đầu tư mới đó luôn chứ không cần thành lập lại tổ chức kinh tế mới.

2. Thực hiện hình thức đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Các chủ thể thực hiện việc đầu tư có thể thực hiện hình thức góp vốn vào công ty, tổ chức kinh tế hay là có thể mua lại phần vốn góp mà tổ chức kinh tế bán ra, tùy theo nhu cầu cũng như là tổ chức kinh tế huy động thời điểm đó.

Chủ thể đầu tư nước ngoài thực hiện hình thức góp vốn vào các tổ chức kinh tế bằng việc mua lại cổ phần phát hành lần đầu hoặc là  phát hành thêm cổ phần đã có của công ty cổ phần bán ra.

Ngoài ra cũng có thể lụa chọn hình thức đầu tư như là góp vốn vào công ty hợp danh hay là công ty trách nhiệm hữu hạn tùy theo mực đích và nhu cầu của chủ thể đầu tư hay cũng có thể thực hiện góp vốn vào tổ chức kinh tế khác mà chủ thể mong muốn đầu tư thấy phù hợp.

Đầu tư theo hình thức mua cổ phần hay phần vốn góp của tổ chức kinh tế sẽ được thực hiện theo những hình thức sau mua lại cổ phần của cổ đông trong công ty cổ phân hoặc cổ phần từ công ty cổ phần hoặc là mua lại phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữ hạn, thành viên góp vốn thuộc công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn hay là phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác.

Chủ thể đầu tư theo hình thức này cần thực hiện theo quy định thủ tục sau:

Trường hợp góp vốn hay mua cổ phần hoạt động đầu tư trong nghành ghề kinh doanh có điều kiện hay có phần vốn góp từ năm mốt phần trăm điều lệ trở lên thì chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư như sau:

Thứ nhất phải có văn bản đăng ký góp vốn hay mua cổ phần trong văn bản đang ký phải có các nôi dung sau phải có đầy đủ thông tin về tổ chức kinh muốn thực hiện việc đầu tư góp vốn, phần vốn góp cũng như tỷ lệ phần vốn điều lệ sau khi thực hiện việc góp vốn vào công ty, tổ chức kinh tế đó.

Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng hoặc hộ chiếu, căn cước công dân, van bản xác nhận tư cách pháp lý đối với tổ chức thực hiện đầu tư.

Chủ thể đăng ký đầu tư sẽ hộp hồ sơ trên lên Sở kế hoạch đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính, sau mười lăm ngày khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Sở Kế hoạch đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị để thực hiện để thực hiện thủ tục thay đổi thành viên của công ty hay là cổ đông cua công ty nếu là công ty cổ phần, nếu không để điều kiên thì Sở Kế hoach đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho chủ thể yêu cầu và nêu rõ lý do chưa đủ điều kiện.

3. Thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Đây là hình thức đầu tư theo kiểu đối tác giữa nhà nước Việt Nam với một tổ chức cá nhân khác trong vấn đề cơ sở hạ tầng cũng như những lĩnh vực khác. Đây là hình thức được thực hiện thông qua hợp đồng giữa nhà nước và chủ đầu tư hay doanh nghiệp có dự án để cung cấp dịch vụ công cho nhà nước như đường, trường, trạm…để phục vụ lơi ích công chứ không phải riêng một cá nhân.

Dự án này có thể là dự án xây dựng mới hoặc là dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp, quản lý và vận hành công trình hạ tầng, mở rộng công trình hoặc là cung cấp dịch vụ công, đối với đầu tư theo hợp đồng PPP thì chính phủ quy định về thủ tục cũng như điều kiện để thực hiện được dự án.

4. Thực hiện đầu tư theo hình thức BCC

Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC được gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh nó được ký kết giữa các nhà đầu tư với nhau để cùng kinh doanh mang lại lợi nhuận cho nhau, phân chia nhau sản phẩm kết quả kinh doanh mà không cần thành lập tổ chức kinh tế. Giữa các nhà đầu tư hợp kinh doanh với nhau theo hình thức hợp đồng BCC thì có thể là giữa nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc là giữa nhà đầu tư trong nước với đầu tư nước ngoài.

Đối với đầu tư theo hợp đồn BCC thì nhà đầu tư cần thành lập ban điều phối và thỏa thuận về chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của ban điều phối luôn.

Trong hợp đồng BCC cần đáp ứng được những nội dung như sau mới có giá trị pháp lý bao gôm: Đầy đủ tên, địa chỉ cũng như người đại diện theo pháp luật của các bên nhà đầu tư, thông tin nơi thực hiện giao dịch hay nơi dự án được thực hiện.

Phạm vi hoạt động kinh doanh cũng như mục tiêu các bên muốn đạt được trong hợp đông BCC hợp tác cùng đầu tư của các bên, Sự góp vốn của các bên trong hoạt động đầu tư, thỏa thuận về phân chia lơi nhuận sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh, quy định về thời gian để thực hiện hợp đồng này cũng như tiến độ để thực hiện các hạng mục đầu tư. Trong hợp đông BCC cần quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên để tránh trường hợp phát sinh tranh chấp không xác định được rõ ràng nghĩa vụ cũng như quyền của mỗi bên.

Ngoài ra hai bên cũng nên thỏa thuận rõ ràng trường hợp được sửa đổi, bổ sung cũng như được phép chuyển nhượng hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, phương thức được dùng để giải quyết khi xảy ra tranh chấp của hai bên, trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng. Bên cạnh đó các hai bên cũng có thể thỏa thuận thêm những nội dung khác nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của hai bên miễn sao không trái với quy định của pháp luật.

Khị thực hiện hợp đồng các bên có thể thỏa thuận về sử dụng tài sản từ việc hai bên hợp tác kinh doanh để thực hiện việc thành lập doanh nghiệp nếu có nhu cầu.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ: 

Tóm tắt câu hỏi: 

Các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư 2014. Quy định mới của Luật đầu tư 2014 hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.

Luật sư tư vấn:

Luật đầu tư 2014 đã có những bổ sung thay đổi đang kể về hình thức đầu tư, theo đó, Luật Đầu tư 2014 bao gồm các hình thức đầu tư như sau:

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Quy định tại Điều 22 Luật đầu tư 2014 và được hướng dẫn cụ thể tại Điều 44 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Điểm mới của Luật Đầu tư 2014 so với Luật đầu tư 2005 là trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giấy CNĐKĐT) và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ và các điều kiện theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ một số trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật về chứng khoán, về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế: Được quy định tại Điều 24 Luật đầu tư 2014.

Hình thức đầu tư này được hiểu là nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế để thực hiện hoạt động đầu tư.

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định về: Hình thức và điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

“+ Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

+ Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

+ Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”

 Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

“+ Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông

+ Mua phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

+ Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này.”

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến qua tổng đài: 

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP: Hình thức đầu tư này được quy định tại Điều 27 Luật đầu tư 2014 và được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

Hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng PPP) là hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện dự án đầu tư. Lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định 15/2015/NĐ-CP.

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC: Hình thức đầu tư này được quy định tại Điều 28 Luật đầu tư 2014.

Đây là hình thức đầu tư theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế.  Các bên tham gia hợp đồng BCC thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng BCC. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên thỏa thuận. Hình thức đầu tư này đang ngày càng được nhà đầu tư trong và ngoài nước lựa chọn khi thực hiện các hoạt động đầu tư bởi chính ưu điểm như: do không thành lập pháp nhân nên nhà đầu tư thường chủ động, linh hoạt hơn và ít phụ thuộc vào đối tác khi quyết định các vấn đề của dự án đầu tư. Tuy nhiên hình thức này cũng có một số nhược điểm: do không thành lập pháp nhân nên không có con dấu riêng… và các nhà đầu tư sẽ phải thỏa thuận lựa chọn một trong con dấu của các nhà đầu tư để phục vụ cho các hoạt động của dự án đầu tư điều này có thể sẽ gây rắc rối và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!