Biểu Mẫu

Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

THPT Lê Minh Xuân xin giới thiệu đến các bạn mẫu Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS là mẫu biên bản được nhà trường lập ra nhằm ghi chép toàn bộ nội dung buổi làm việc kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS của các cán bộ giáo viên trong Nhà trường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT …..

Bạn đang xem: Biên bản kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BIÊN BẢN KIỂM TRA CHÉO
HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS
NĂM 20….

Căn cứ quy chế xét công nhận tốt nghiệp số 11/2006/BGD&ĐT ngày 5 tháng 4 năm 2006 của Bộ GD&ĐT.

Căn cứ công văn số …./PGD&ĐT – THCS ngày …. tháng … năm 20… của phòng GD&ĐT ………… v/v Hướng dẫn xét TN THCS năm 20….

Được sự phân công của phòng GD&ĐT …………, tổ kiểm tra chéo hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 20… trường THCS ………… đã tiến hành kiểm tra hồ sơ xét công nhận TN của hội đồng trường THCS …………

NỘI DUNG LÀM VIỆC NHƯ SAU:

Thời gian: Từ ….h 00 ngày …tháng … năm 20…..

Thành phần kiểm tra gồm:

1. Đc ………………- Hiệu trưởng trường THCS …………: Tổ trưởng

2. Đc ………………: Giáo viên trường THCS …………: Thư ký

3.ĐC ………………: Giáo viên trường THCS …………: Tổ viên

4. ……………….………………………

5. ……………….………………………

6. ……………….……………………

KẾT QUẢ KIỂM TRA:

I. SỐ THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TỐT NGHIỆP THCS.

Tổng số thí sinh đăng ký dự xét tốt nghiệp : …………..

Trong đó : – Số học sinh học lớp 9 năm học 20…– 20…: …

– Số học sinh học lớp 9 những năm học trước: ………

II. KIỂM TRA HỒ SƠ :

1. Học bạ hợp lệ : ……………quyển

Ưu điểm: ………………………………

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………

Tồn tại:…………………………….

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………

2. Giấy khai sinh: ……………. bản

Ưu điểm: ……………………………….

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………

Tồn tại:……………………………….

……………………………………………

3. Sổ điểm lớp : ………… quyển

Ưu điểm: …………………………..

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………

Tồn tại:………………………………..

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………

4. Đơn xin dự xét : …………bản

Ưu điểm: ……………………………..

……………………………………..

………………………………………

Tồn tại:……………………………..

………………………………………..

………………………………………….

5. Các loại giấy chứng nhận ưu tiên : ……………bản

Ưu điểm: ……………………………..

…………………………………………

…………………………………………

Tồn tại:……………………………….

………………………………………

………………………………………..

6. Các loại giấy chứng nhận khuyến khích : ……………bản

Ưu điểm: ……………………………..

………………………………………..

………………………………………….

Tồn tại:……………………………….

………………………………………….

7. Các loại giấy tờ khác:

…………………………………………..

……………………………………………

………………………………………..

………………………………………

:……………………………………..

……………………………………

III- KHẮC PHỤC

(Thời gian hoàn thành trước ngày …………..)

……………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………….

…………………………………………

Biên bản này được lập thành 2 bản, gửi phòng GD&ĐT giữ 1 bản, lưu tại Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 1 bản.

Đại diện trường được kiểm tra
(Ký tên – Đóng dấu)
Tổ trưởng kiểm tra
(Ký tên)
Thư ký
(Ký tên)

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!