Biểu Mẫu

Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục

Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục là mẫu báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân của mình trong quá trình công tác ngành giáo dục.

Bản tóm tắt đưa ra thông tin cá nhân và thành tích đạt được trong sự nghiệp giảng dạy, giáo dục của mình. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Bản tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN

Họ và tên: ………………………………… Nam, Nữ……

Ngày, tháng, năm sinh: ……… Dân tộc:……………

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………..

Chức vụ và nơi công tác:…………………………………

Ngày, tháng, năm vào ngành Giáo dục: …………..

Ngày nghỉ hưu, nghỉ chế độ: ………………………….

Số năm công tác trong ngành Giáo dục: ………….

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: ………….

Kỷ luật, Mức kỷ luật (nếu có): … số QĐ kỷ luật….. thời gian kỷ luật…..

Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:………

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, quận (huyện)
(không viết tắt)

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

…, ngày….tháng….năm….
Người khai ký
(Ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!