Biểu Mẫu

Bản kiểm điểm học sinh cấp 3

Bản kiểm điểm học sinh cấp 3 là biểu mẫu do học sinh viết khi vi phạm các nội quy của nhà trường hay đơn giản là để tự kiểm điểm lại những hành vi vi phạm mà mình đã làm trong một khoảng thời gian nhất định để có định hướng phát triển và rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Trong quá trình học tập thì ai trong chúng ta cũng đã từng phải viết bản kiểm điểm dù ít hay nhiều vì mắc lỗi như đi học muộn, không thuộc bài hoặc không may tên lại nằm trên sổ đầu bài vì lí do nào đó. Bản kiểm điểm học sinh cấp 3 thường được viết khi hết năm học, học sinh tự viết bản kiểm điểm để nhìn nhận lại quá trình học tập, rèn luyện một năm học vừa qua như thế nào. Vậy dưới đây là 2 mẫu bản kiểm điểm học sinh cấp 3, mời các bạn cùng theo dõi.

Bản kiểm điểm học sinh – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

Bạn đang xem: Bản kiểm điểm học sinh cấp 3

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi : (1) …………………………………………………………………………………..

Họ và tên học sinh: …………………………………………………………………………..

Lớp ………………………..………Năm học: …………………….…………..…….

Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ………………………………………………

Hiện đang trú tại: …………………………………………………………………

Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):……………………………………………

Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau:

(2)………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức:

(3)……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……, ngày.. tháng……năm 20

Người viết
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Một trong các: Trường, Khoa, GVCN, GV bộ môn

(2) Nêu thời gian, nguyên nhân, diễn biến vụ việc, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh hưởng của vụ việc do mình gây ra. Nêu thái độ suy nghĩ hối lỗi, hứa sửa chữa khuyết điểm, nguyện vọng và cam kết của bản thân sau vụ việc)

(3) Nếu đến mức xử lý kỷ luật thì ghi một trong các hình thức: Khiển trách, Cảnh cáo, Đình chỉ học tập hay Buộc thôi học.

Bản tự kiểm điểm cá nhân học sinh – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

BẢN TỰ KIỂM CÁ NHÂN
Học kì ……. (năm học 20…… – 20……)

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp …………………………..

Em tên là:……………………………………….. ………………………………………………………..

Học sinh lớp ……………………………….. Trường THPT ………………………………………

Trong học kì …… (năm học 20…… – 20…..) vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau

– Về ưu điểm:

Hoạt động phong trào:………………………… ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Học tập:…………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Vấn đề khác:…………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

– Khuyết điểm: Trong học kì …… vừa qua em đã vi phạm một số lỗi sau:

Lỗi vi phạm Số lần
Vắng có phép, xin về
Vắng không phép
Không chuẩn bị bài
Không làm bài tập
Không học bài
Bị điểm kém (<5)
Không phù hiệu
Không đồng phục
Bị quản sinh phê bình
Mất TT
Bị phê bình ghi SĐB
Đánh nhau
Vô lễ với GV

Vi phạm khác:………………………………….. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

………………………………………………………. ………………………………………………………..

* Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………. ………………………………………………………..

* Ý kiến cá nhân:………………………………. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

……………………………………………………….. ………………………………………………………..

Trên đây là bản kiểm điểm của cá nhân em. Rất mong GVCN xem xét và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Em xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện tốt nội quy và học tập tốt hơn. Em xin cảm ơn!

……………., ngày…..tháng……năm…….

Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!