Tin tức

PHÂN HIỆU LÊ MINH XUÂN

– Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hồng Chiến ( 1986 – 1988 )

– P. Hiệu Trưởng: Thầy Nguyễn Việt Hồng ( 1986 – 1988 )

 

TRƯỜNG CẤP 2-3 LÊ MINH XUÂN

– Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Hồng Chiến ( 1988 – 1990 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Lăng Thanh Phong ( 1988 – 1989 )

– Hiệu trưởng: Thầy Lê Thành Danh ( 1990 – 2002 )

– P. Hiệu trưởng: Cô Ngô Ngọc Thanh ( 1989 – 1995 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Trương Tiếu Hoàng ( 1990 – 1991 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Mai Phú Thanh ( 1995 – 2002 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Thanh Tòng ( 1999 – 2002 )

 

TRƯỜNG THPT LÊ MINH XUÂN

– Hiệu Trưởng: Thầy Lê Thành Danh ( 2002 – 2007 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Mai Phú Thanh ( 2002 – 2003 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Thanh Tòng ( 2002 – 2007 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Lê Văn Anh ( 2003 – 2007 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Huỳnh Bá Thừa ( 2008 – 2013 )

– P. Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Hồng Chương ( 2007 – 2013 )

– P. Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Ngọc Phương ( 2012 – 2014 )

– Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Thanh Tòng ( 2007 – 2017 )

 

BGH ĐƯƠNG NHIỆM

– Hiệu trưởng: Thầy Hồ Xuân Phúc ( 21/08/2017 đến nay )

– Phó Hiệu trưởng: Thầy Huỳnh Siêu Hùng (01/02/2016 đến nay)

– Phó Hiệu trưởng: Cô Nguyễn Thị Hồng Vân (12/06/2017 đến nay)