03:46 ICT Thứ sáu, 23/04/2021
G11/1, Ấp 7 Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM - Điện thoại: (08)37660323.

Danh mục

Thăm dò ý kiến

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là:

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh học sinh

Cựu học sinh

Khách

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Thứ hai - 28/11/2016 10:24
HKI

HKI

Căn cứ văn bản số 3884/GDĐT-TrH ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THPT năm học 2016 - 2017; Căn cứ kế hoạch năm học 2016 – 2017, trường THPT Lê Minh Xuân xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra học kỳ I năm học 2016 – 2017 .

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Tổ chức tốt việc kiểm tra học kỳ I nhằm góp phần đánh giá chính xác, công bằng kết quả học tập của học sinh trong một giai đoạn của năm học.
- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỉ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.
- Tất cả thành viên trong nhà trường phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế và thể lệ thi hiện hành.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tổ chức kiểm tra   
-  Các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân, Tiếng Anh, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học Tổ trưởng ra đề chung theo từng khối lớp, nhà trường thực hiện lịch kiểm tra chung.
- Các môn học còn lại, có thể tổ chức kiểm tra tại lớp.
2. Hình thức đề kiểm tra
2.1/ Đối với lớp 12: Tất cả các môn học của khối 12 đều biên soạn một đề kiểm tra theo chương trình chuẩn.
  a/ Với các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Hoá học, Sinh học:
- Mỗi môn Tổ trưởng biên soạn một đề kiểm tra chung cho toàn khối.
-  Tổ trưởng biên soạn đề:
+ Môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (gồm hai phần Đọc hiểu và Làm văn).
+ Hai môn Toán, Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, mỗi đề gồm 50 câu.
+ Các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, mỗi đề gồm 40 câu.
  b/ Với các môn còn lại:
Các môn kiểm tra còn lại của khối 12, có thể theo hình thức trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn (mỗi đề gồm không quá 40 câu).
2.2/ Đối với lớp10, 11:
- Tất cả các môn học đều biên soạn một đề kiểm tra theo chương trình chuẩn và theo hình thức tự luận.
- Đề kiểm tra môn Tiếng Anh (lớp 10 và 11) gồm có:
  +  Nghe: nghe băng hoặc đĩa từ 6 - 9 phút, đoạn nghe 2 - 3 phút, lặp lại 3 lần (các dạng true-false hoặc Box checking / trắc nghiệm MCQ);
  + Từ vựng: Word forms;
  +  Ngữ pháp + giới từ : trắc nghiệm MCQ / điền khuyết;
  +  Đọc hiểu: True/False hoặc MCQ;
  +  Viết: viết lại câu hoặc viết theo gợi ý.
2.3/ Chú ý: Mi đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan được xáo trộn thành 4 đến 6 mã đề khác nhau để các học sinh ngồi cạnh nhau có mã đề khác nhau.
3.  Thời gian làm bài:
3.1/ Lớp 12:         + Ngữ văn   : 120 phút;  + Toán:  90 phút;
+ Tiếng Anh         : 60 phút;
+  Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch Sử, Địa lý, GDCD: 50 phút;
+ Các môn còn lại          : 45 phút.
3.2/ Lớp 10, 11:  
+ Toán, Ngữ văn  : 90 phút;    + Tiếng Anh            : 60 phút;   
+ Các môn còn lại  : 45 phút.
4.  Thời gian kiểm tra:
- Các môn: GDTC, GDQP, Công nghệ, Tin học kiểm tra tại lớp từ ngày 10/12/2016 đến ngày 15/12/2016.
- Các môn khác kiểm tra tập trung từ  ngày 16/12/2016 đến ngày 23/12/2016.
5.  Thời gian nộp đề:
- Các môn Công nghệ, GDCD, Tin học trước ngày 03/12/2016 (thứ bảy).
- Các môn Toán, Vật lý, Hóa, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Anh văn, Tổ trưởng nộp đề trước ngày kiểm tra chậm nhất là 7 ngày.
6. Tổ chức thực hiện:
- Kế hoạch Kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017 sẽ đăng trên Website  của trường THPT Lê Minh Xuân. Nhà trường báo cáo kế hoạch và lịch kiểm tra học kỳ I qua trang Thông tin quản lý nhà trường (httt.hcm.edu.vn), đồng thời gởi bằng email đến địa chỉ kthkthpt@gmail.com trước ngày 26/11/2016.
-  Tổ trưởng chuyên môn chịu trách nhiệm về tính bảo mật của đề kiểm tra và nộp đề và đáp án về Thầy Phó Hiệu trưởng chuyên môn (PHTCM) đúng thời gian quy định.
-  Đề kiểm tra và đáp án sẽ gửi về Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nên yêu cầu  các TTCM thực hiện tốt các quy định về nội dung và hình thức. 
-  Thời hạn cuối nộp đáp án các môn kiểm tra theo đề chung về PHTCM là ngày 24/12/2016 và nhà trường sẽ gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục Trung học) theo địa chỉ email: kthkthpt@gmail.com trước ngày 28/12/2016.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị Tổ trưởng thông báo từng giáo viên trong tổ để có kế hoạch ôn tập, tổ chức kiểm tra đạt chất lượng cao và đảm bảo đúng quy chế và thể lệ thi hiện hành./. 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn