Tin tức

Căn cứ theo văn bản 2515/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường hợp được thi đợt 2 là chỉ dành cho các trường hợp F0, F1, F2 và trong khu cách ly (phải có quyết định đến ngày thi vẫn còn cách ly) thì mới được thi đợt 2 . Trường hợp thi đợt 2 làm đơn theo mẫu gửi về trường trước ngày 6/7/2021.

Mẫu đơn đăng ký thi đợt 2: tải về