Tin tức

Yêu cầu HS khối 10 năm học 2021-2022 xem tên của mình ở lớp nào thì nhấp đúng đường Link của lớp mình để kết nối vào Nhóm của GVCN lớp.

  • HS nên dùng STT riêng hoặc thiết bị riêng để kết nối. (không dùng của cha mẹ). Vì sau này sẽ dùng để học Online và Điểm danh trong năm học.
  • Thời gian kết nối trước 13g00 ngày 31.8.2021.
  • Kết nối đúng vào lớp có tên chính mình, mỗi bạn chỉ đăng ký 1 lớp.
  • Mọi THÔNG BÁO học tập và ĐIỂM DANH học tập sẽ qua các nhóm này.
STT LỚP GVCN 2021-22 Zalo nhóm
1 10C1 Nguyễn Ngọc Vân (L) https://zalo.me/g/pyhabv643
2 10C2 Nguyễn Kim Ngọc (T) https://zalo.me/g/nlktdu113
3 10C3 Nguyễn Thị Bảo Yến (V) https://zalo.me/g/yoptwf323
4 10C4 Đinh Thị Phương Trà (V) https://zalo.me/g/fbaqsu618
5 10C5 Trần Hữu Thành (GDCD) https://zalo.me/g/zcpden032
6 10C6 Nguyễn Thị Ngọc Trâm (L) https://zalo.me/g/bhajzh647
7 10C7 Đào Thị Tuyết Hoa (H) https://zalo.me/g/aqqmmb222
8 10C8 Trần Văn Nam (T) https://zalo.me/g/mmlghs036
9 10C9 Nguyễn Tạ Thị Xuân Điểm (L) https://zalo.me/g/vuyuuy413
10 10C10 Lê Thị Phương (VA) https://zalo.me/g/ikjxsj182
11 10C11 Vương Thị Thu Hiền (V) https://zalo.me/g/ghslmc923
12 10C12 Nguyễn Thị Thu Trâm (Đ) https://zalo.me/g/msbviu571
13 10C13 Phạm Thị Hoài (SINH) https://zalo.me/g/pjutoj881
14 10C14 Nguyễn Thị Thanh Loan (AV) https://zalo.me/g/tipabr205
15 10C15 Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SỬ) https://zalo.me/g/ptunui080
16 10C16 Trần Phương (T) https://zalo.me/g/cdfatd964