Tin tức

  • Kết nối đúng vào lớp có tên chính mình, mỗi bạn chỉ đăng ký 1 lớp.
  • Mọi THÔNG BÁO học tập và ĐIỂM DANH học tập sẽ qua các nhóm này.
LỚP GVCN 2021-22 Zalo nhóm
12A1 Tạ Thanh Sơn (H) https://zalo.me/g/czikfb373
12A2 Trương Phúc HT Vũ (L) https://zalo.me/g/warxbg596
12A3 Phan Phước Hữu (T) https://zalo.me/g/snmkcy505
12A4 Nguyễn Đức Trường Giang (L) https://zalo.me/g/ogsrix074
12A5 Võ Huyền Nhi (AV) https://zalo.me/g/vezpjb114
12A6 Nguyễn T Ngọc Trà My (T) https://zalo.me/g/ynvzwz029
12A7 Hoàng Thị Thu Thủy (T) https://zalo.me/g/oxjqot641
12A8 Vũ Thị Kim Trinh (H) https://zalo.me/g/juliep251
12A9 Lê Hoài Cao (L) https://zalo.me/g/hzxhkz810
12A10 Hồ Nhị Lài (AV) https://zalo.me/g/lkiuzh035
12A11 Huỳnh Ngô Phú Đức (AV) https://zalo.me/g/owuicx771
12A12 Trần Thị Thoại Vân (AV) https://zalo.me/g/cvvhsk259
12A13 Cao Thị Thanh (V) https://zalo.me/g/acvvzk909
12A14 Phan Thị Ngọc Dung (Đ) https://zalo.me/g/fkqrck818
12A15 Nguyễn Thị Kim Nhung (V) https://zalo.me/g/asiozc798