THÔNG BÁO CHUYỂN TÊN MIỀN WEBSITE TRƯỜNG THPT LÊ MINH XUÂN

Trường THPT Lê Minh Xuân xin thông báo website chính thức của trường đã chuyển về tên miền mới.

Quý PH và HS vui lòng truy cập vào https://thptleminhxuan.hcm.edu.vn/ để cập nhật các thông tin mới nhất!